Zapalenia

Czytaj Dalej

Zapalenia płuc

Mikoplazmatyczne zapalenie płuc Mikoplazmatyczne zapalenie płuc jest łagodnie przebiegającym śródmiąższowym zapaleniem płuc, wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae.

BAKTERYJNE ZAPALENIE PŁUC

Bakteryjnym zapal rzyszy zwykle leukocytozs padkach należy wykonać ] nierzadko przebiegają on Zapalenie płuc należy r cą płuc, z nowotworem, z wysiękowym zapalenie] nym tle.

Zapalenie płuc

Zapaleniu płuc, zwłaszcza pneumokokowemu i streptokokowemu, towarzyszyć mogą zmiany ze strony innych narządów (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kłę-buszkowe nerek, zapalenie otrzewnej, mięś-* nia sercowego i stawów).

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY

Częściej u tych chorych, poza wspomnianymi już bólami mięśniowymi oraz zapaleniem stawów, stwierdza się zapalenie nerek, osierdzia, o-płucnej, wrzodziejące zapalenie jelit, zapalenie mięśnia sercowego, zmiany skórne, zaburzenia endokrynologiczne.

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Bierzemy pod uwagę przedziurawienie wrzodu żołądka lub dwunastnicy, ostre zapalenie trzustki, wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie wątroby, niedrożność jelit, niedrożność naczyń krezki, nowotwory złośliwe pozawątrobo-wych dróg żółciowych, zapalenie prawej o-płucnej, prawostronne zapalenie nerek (z kamicą).

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia) zaczyna się powoli i poprzedzane jest zwykle zapaleniem oskrzeli. Krupowe zapalenie płuc często daje powikłania w postaci wysiękowego zapalenia opłucnej, zapalenia osierdzia, ostrego zapalenia kłębków nerkowych, zapalenia opon mózgowych.

zAPALENIE pŁUC

Zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia) zaczyna się powoli i poprzedzane jest zwykle zapaleniem oskrzeli. Krupowe zapalenie płuc często daje powikłania w postaci wysiękowego zapalenia opłucnej, zapalenia osierdzia, ostrego zapalenia kłębków nerkowych, zapalenia opon mózgowych.

BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

Bakteryjne zapalenie wsierdzia przebiega w 2 posta-j ciach: złośliwe zapalenie wsierdzia (endocarditis maligna) oraz zapalenie podostre (endocarditis lenta, endocarditis bacterialis suba-cuta).

Zapalenie płuc

Należą do nich: zmiany skórne (wysypki skórne, zespół Stevensa-Jbhnsona), zajęcie przewodu pokarmowego (zapalenie śluzówki żołądka), objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie poprzeczne rdzenia), objawy ze strony układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, przewodzenia), kostno-stawowego (bóle stawów), moczowego (zapalenie kłębuszków nerkowych) oraz ...

Świnka, nagminne zapalenie ślinianek przyusznych

Ponieważ zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym występują często, można przyjąć, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nie jest powikłaniem, a należy do obrazu klinicznego świnki. W zapaleniu jądra stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, okłady z lodu, suspensorium.

ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO

Do rzadkich należy zapalenie mięśnia sercowego w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, w durzę plamistym i innych riketsjozach, w posocznicy meningokokowej, zapaleniu płuc (pneumokokowe zapalenie mięśnia sercowego) oraz w płonicy.

PRZEWLEKŁE ROZLANE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

mogą przebiegać stany określone przez morfologów jako: mezangialne, rozrostowe, mezangioka-pilarne lub błoniaste kłębkowe zapalenie nerek oraz ogniskowe stwardnienie i zapalenie nerek.

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA

O ile w ostrym zapaleniu żołądka obraz kliniczny nic nie stracił na znaczeniu rozpoznawczym, o tyle rozpoznanie zapalenia przewlekłego — wobec braku dość charakterystycznych objawów — wymaga jakiegoś potwierdzenia.

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego może być zejściem zapalenia ostrego lub też rozwija się od początku jako postać przewlekła. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego dość często przechodzi w zapalenie ostre.

Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki łączy czynnik etiologiczny z przebyciem nagminnego zapalenia przyusznic, duru brzusznego. Z innych powikłań ostrego zapalenia trzustki zasługują jeszcze na podkreślenie poza komplikacjami nerkowymi: ropnie trzustki, krwotoki do jamy o-trzewnejM przewodu pokarmowego, przetoki wewnętrzne.

Przewlekłe zapalenie trzustki

Należy pamiętać, iż przewlekłe zapalenie trzustki jest bardzo rzadko zejściem zapalenia ostrego.  Rozpoznanie przewlekłego zapalenia trzustki nie jest łatwe.

Obturacyjne zapalenie oskrzeli

 Powikłania: zapalenie serca, bóle stawów, mięśni, zapalenie nerek, zapalenie wiełonerwowe, zmiany skórne, zespół Stevensa-Johnsona, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, upośledzenie odporności.

ZAPALENIE OSIERDZIA

Choroba ta może przebiegać jako ostre zapalenie włóknikowe (suche) lub jako zapalenie wysiękowe. Leczenie zależy od etiologii zapalenia osierdzia i powinno być przede wszystkim przyczynowe.

ZAPALENIE OSKRZELI

Następstwem ostrego zapalenia o-skrzeli może być zapalenie oskrzeli przewlekłe lub nawrotowe, rozstrzenie oskrzeli, ewentualnie rozwinięcie się dychawicy oskrzelowej.

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Przewlekłe rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej występuje jako pierwotnie przewlekły proces zapalny o nieuchwytnym początku, rzadziej jest spowodowany ostrym zapaleniem nerek.