Zapadalność

Czytaj Dalej

Okres zapadalności

Charakterystyka

Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów...

Termin zapadalności

Charakterystyka

Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami.

Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

krótko okresowe -...