Zamość

Zamość

Czytaj Dalej

Zamość

Miasto w Padole Zamojskim, nad Łabuńką i Topornicą. Wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury. 68 tys. mieszkańców.  Miasto założone przez Jana Zamoyskiego w 1580 wg planów Bernardo Morando. W 1595 powstała Akademii Zamojska. Przywileje osiedlania się w Zamościu uzyskali Ormianie, Żydzi i Grecy...

Zamość

Założone w 1580 roku przez kanclerza i hetmana Jana Zamoy­skiego jest niezwykłą w skali światowej realizaqą urbani­styczną opartą na traktatach XVI-wiecznych architektów Plan Zamościa opracował Włoch, Bernardo Morando, który nie za­pomniał o zbudowaniu dla siebie pięknej kamienicy Wewnątrz...