Załoga

Czytaj Dalej

ZAŁOGA

Dawn. założona część sukni, spódnicy, okrycia, zakładka, wyłóg, klapa u okrycia; dawn. zasadzka, pułapka, podstęp; dawn. zakład, zastaw, kaucja, fant, rękojmia, gwarancja, poręczenie, zabezpieczenie; (załoga dworska) w dawnym prawie polskim ruchomości wypożyczane przez dwór poddanemu na...

W CZYM PRZEJAWIA SIĘ BIUROKRATYZM W KIEROWANIU ZAŁOGĄ

TERMIN BIUROKRACJA WPROWADZIL WEBER, NA PODSTAWIE JEGO BADAN POZWOLONO SOBIE SKONSTRUOWAC TZW. :” IDEALNY TYP ”BIUROKRACJI – ZARYS PEWNYCH POWSZECHNYCH CECH WSZYSTKICH KATEGORII BIUROKRATYCZNYCH. ( OPIERA SIĘ NA TYM, ZE ZACHOWANIA KATEG. SPOLECZ. BIUROKRATOW OKRESLANE S.A. NORMAMI PRAWNYMI)

Jest on modelem...

Dokument bezpieczeństwa i zdrowia załogi

(skrótowo d.b.) – zbiór wewnętrznych regulacji oraz dokumentów umożliwiających ocenę i udokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ww.ryzyko w zakładzie górniczym.