Zaleski

Czytaj Dalej

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)

Profesor Małgorzata Zaleska o nowych wyzwaniach Jerzy Krajewski 15 listopada 2006 r. na konferencji "Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora", zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dyskusja na ten temat. Rozpoczęła ją prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH. Na prośbę serwisu www.ibs.edu.pl prof. Zaleska ...

ZALESKI JÓZEF BOHDAN

ZALESKI JÓZEF BOHDAN (mn.w. od poł. lat trzydziestych pierwsze imię nie używane), ur. 14 II 1802 w Bohatyrce (Kijowszczyzna), zm. 31 III 1886 w Villepreux pod Paryżem, poeta. Najmłodszy z 13 dzieci niezamożnego szlachcica, osierocony w niemowlęctwie przez matkę, wychowywał się u dalszej rodziny; jako...

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...

ZALESKA KRYSTYNA, SARYUSZ, pseud. K. Laskeza, Nagoda-Saryusz

ZALESKA KRYSTYNA, SARYUSZ, pseud. K. Laskeza, Nagoda-Saryusz, ur. 25 IV 1874 w Pustowarni (Ukraina), zm. 1 I 1945 w Krakowie, poetka, tłumaczka. Współpracowniczka wielu czasopism (1889-1933), gł. „Czasu", „Głosu Narodu", „Kraju" (petersb.) „Przeglądu Powsz.", w których zamieszczała prozę, wiersze...

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH, ur. 1831 w Medwedówce pod Czehryniem (Ukraina), zm. 10 IV 1889 w Warszawie, autorka książek dla dzieci. Od 1880 red. —> „Wieczorów Rodzinnych". Popularność zyskały pionierskie, beletryzowane pogadanki przyr.: Wieczory czwartkowe (1871), z zakresu fizyki, Wędrówki po...

ZALESKI ANTONI

ZALESKI ANTONI, ur. 2 V 1858 w Stodulcach (Podole), zm. 9 VIII 1895 w Warszawie, publicysta, prozaik. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiował w Pradze, nadsyłał Listy z Pragido „Gazety Polskiej". Od 1877 w Krakowie współpracował z „Czasem" i „Przeglądem Pol.", gdzie anonimowo ogłosił pracę Teatr...

ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska

ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska, ur. 18 IX 1799 w Olesku (wsch. Galicja), zm. 24 II 1849 w Wiedniu, folklorysta. Studiował 1818-25 na Uniw. Lwow.; karierę urzędniczą w administracji galic. zakończył jako gubernator Galicji 1848. Pisał w języku niem. do 1821, kiedy „z przekonania stał się...

ZALESKI ZYGMUNT, LUBICZ

ZALESKI ZYGMUNT, LUBICZ, ur. 27 IX 1882 w Klonowcu pod Radomiem, zm. 15 XII 1967 w Paryżu, krytyk i historyk literatury, poeta. Uczestnik konspiracji niepodległościowej, więziony przez władze carskie, 1914 osiadł we Francji. Studiował m. in. na uniw. w Monachium i Paryżu, 1929 habilitował się na UW...