Załamanie

Czytaj Dalej

Załamanie i odbicie światła

Załamanie i odbicie światła - zjawiska z dziedziny optyki geometrycznej, uzasadnione jedynie dla przezroczystego (bądź półprzezroczystego) środowiska i falowodów optycznych o znacznych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (fala płaska), czyli odnoszące się do...

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania

W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, pobita i upokorzona Austria, Prusy. Księstwo Warszawskie ( najbardziej wysunięty na wschód obszar władzy Francji . Rosja mocą...

Kryzys gospodarczy Zachodu - Załamanie się światowego systemu walutowego

Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu dostrzegali ekonomiści już w początkach lat sześćdziesiątych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka amerykańska dysponowała ogromną przewagą produkcyjną, techniczną i technologiczną. Początkowo odpowiadał temu stan rezerw płatniczych oraz...

Załamanie się potęgi Plantagenetów

 

Jednak reforma gruntownej administracji domeny wiąże się z osobą syna Ludwika VII, Filipa II Augusta.

Młody król, obdarzony wielkimi umiejętnościami idącymi w parze z ambicją, poświecił się całkowicie zadaniu przywrócenia we Francji znaczenia władzy królewskiej i pokonania imperium...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PAŃSTWO BOŻE SW. AUGUSTYNA

 

Upadek Rzymu wstrząsnął do głębi ludnością Imperium. A chociaż „wieczne miasto" nie było w tym czasie stolicą państwa, dopatrywano sią powszechnie w jego katastrofie zapowiedzi rychłego załamania sią Cesarstwa, a może nawet i końca świata.

Równocześnie poszukiwano winowajców klęski i coraz...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - INWAZJA WIZYGOTÓW

 

W połowie IV w. katastrofalna posucha wypaliła pastwiska w stepach środkowej Azji, zmuszając koczujące tam ludy do przejścia na inne obszary. Tak więc Hunowie, lud pochodzenia turskiego, wtargnęli na stepy nadwołżańskie i stamtąd posunęli się rychło ku Morzu Czarnemu.

Ludność miejscową...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PRÓBA ODBUDOWY BEZPIECZEŃSTWA GRANIC

 

Przegrana Rzymian zmieniła radykalnie sytuację na Bałkanach. Wystąpienie Wizygotów przerodziło się bowiem z buntu „sprzymierzeńców" w najazd barbarzyńców.

Przez odsłoniętą granicę naddunajską wschodnie prowincje Cesarstwa zalewały coraz to nowe fale Germanów uchodzących przed Kunami. Łupili oni...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - NAJAZD RADAGAJSA

 

W dalszym ciągu odbywały się ruchy etniczne, wywołane naciskiem Hunów. Tak więc na przełomie 405/406 r. rozbitkowie pochodzący z rozmaitych plemion germańskich sforsowali Dunaj i pod wodzą Radagajsa zapuścili się na Półwysep Apeniński.

Fakt pojawienia się barbarzyńców na południu od Alp...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PRZEŁAMANIE GRANICY RENU

 

Barbarzyńcy powracający na lewy brzeg Dunaju stali się tam przyczyną nowego zamieszania. Wprawili bowiem w ruch ku Zachodowi kilka plemion znajdujących się na trasie ich marszu.

I oto silne oddziały Wandalów, Alanów i Swebów zaatakowały 31 grudnia 406 r. granicę Renu pod Moguncją. Słabo broniona...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - UPADEK STYLICHONA

 

Opiekun młodocianego Honoriusza, Stylichon, nie docenił powagi sytuacji, jaka wytworzyła się nad Renem, i pozwolił najeźdźcom posuwać się bezkarnie w głąb kraju. Ten brak czynnego zainteresowania sytuacją Galii ze strony rządu pociągnął za sobą katastrofalne skutki.

Oto bowiem na rozpaczliwe...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - WTARGNIĘCIE WIZYGOTÓW DO ITALII

 

Pierwszym więc skutkiem upadku Stylichona była inwazja Wizygotów na teren Italii. Pojawili się oni tutaj w roli mścicieli pokrzywdzonych „sprzymierzeńców" germańskich.

W rzeczywistości jednak król Wizygotów, Alaryk, pragnął wykorzystać nadarzającą sią sposobność i zająć w Cesarstwie miejsce...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - OPANOWANIE ZACHODU PRZEZ BARBARZYŃCÓW

 

Zdobycie Rzymu nie rozwiązało kłopotów Alaryka. Toteż ruszył on na południe i próbował przeprawić się do Afryki północnej w nadziei, że uzyska tam pełną niezależność od Cesarstwa. Burza jednak, niszcząc przygotowaną do przeprawy flotę, przekreśliła te ambitne plany i zmusiła go do...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - POWSTANIE PAŃSTW BARBARZYŃSKICH NA ZIEMIACH CESARSTWA

 

Wśród toczących się walk, zmieniał się z wolna charakter osadnictwa barbarzyńskiego na ziemiach Cesarstwa. W teorii obszary te w dalszym ciągu stanowiły część składową państwa rzymskiego, w praktyce natomiast barbarzyńcy przejmowali nad nimi pełnię władzy nie tylko wojskowej, lecz również...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - NAJAZD HUNÓW

 

Polityka prowadzona w Galii przez Aecjusza przyniosła owoce w momencie zagrożenia tego kraju w r. 451 przez Hunów. Lud ten pod rządami Attyli podjął nową ofensywę przeciwko Zachodowi i, posuwając się wzdłuż pogranicza rzymskiego po obu stronach Dunaju, przekroczył Ren i wtargnął do...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - CHAOS NA ZIEMIACH ZACHODNICH CESARSTWA

 

Dynastia teodozjańska zawdzięczała swoje utrzymanie się przy władzy, a Cesarstwo zachowanie pozorów zwierzchnictwa nad Zachodem — Aecjuszowi.

Z dowódcy armii prowincjonalnej wyrósł on na właściwego regenta, opanowującego dzięki swftn zdolnościom ciężką sytuację państwa. Toteż jego zamordowanie...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - UPADEK CESARSTWA NA ZACHODZIE

 

Ostatnim ze wspomnianych wyżej dziesięciu cesarzy był Romulus, nieletni syn ówczesnego naczelnego wodza — Orestesa, obdarzony purpurą na żądanie ojca w r. 475. Oczywiście rządy w imieniu syna sprawował sam Orestes. Zasięg jego władzy w porównaniu z czasami Aecjusza przedstawiał się skromnie, tylko...