Zakupie

Zakupie

Czytaj Dalej

Odczucia po zakupie

W celu zatrzymania klienta przy swoich produktach firma komputerowa może wydać kartę stałego klienta upoważniającą do zakupów po promocyjnych cenach.

Proces podejmowania decyzji o zakupie na przykladzie aparatu cyfrowego

Zakup i jego ocena Pani Nowak postanowiła zakupić aparat marki Canon A540 za 989 zł, 6 mln pikseli, wyświetlacz- 2,5 cala przez Internet. Jej decyzję możemy uznać za rozważną, ponieważ poświęciła dużo czasu i podczas tego wyboru ujawniły się wszystkie fazy procesu podejmowania decyzji o zakupie.

Co sprawdzamy przy zakupie żywności?

Większość artykułów spożywczych - poza płyna­mi - sprzedaje się według masy, natomiast ciecze według objętości. Żywność paczkowana jest odpo­wiednio kontrolowana by sprawdzić, czy jej rze­czywista masa bądź objętość jest zgodna z warto­ściami deklarowanymi na opakowaniu. Odważniki...

KOMPLEKSOWE ZACHOWANIE PRZY ZAKUPIE

Konsumenci są silnie zaangażowani dokonując zakupu wtedy, kiedy towar jest drogi, a zakup dokonywany relatywnie rzadko, związany z ryzykiem oraz nacechowany wysokim stopniem samoekspresji.