Zakręty

Czytaj Dalej

Manewr zakrętu w samolotach silnikowych

Od chwili osiągnięcia stanu równowagi samolot może zdążać prosto ku miejscu przeznaczenia, jest jednak więcej niż prawdopodobne, że będzie musiał wykonać zakręt, tak by polecieć w odpo­wiednim kierunku. Ten manewr wykonuje się za pomocą drugiego zestawu klap znajdującego się na płatach...