KLASZTORY I ZAKON BENEDYKTA

Na Zachodzie natomiastpowstaje ściśle zorganizowany zakon benedyktyński.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - ZAKONY RYCERSKIE

 

Przybywający do krajów Lewantu feudałowie zachodni natrafiali tam nie tylko na opór miejscowego chłopstwa, płynący z istniejących przeciwieństw klasowych, ale również na jego wrogość, znajdującą swe źródło w obcości etnicznej, a niejednokrotnie również — i religijnej. Ta wrogość występowała...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DUCHOWOŚĆ

), oraz gotowość spełnieniawezwania Bożego przez posłuszeństwo, zarówno rozkazom przełożonych jak i życzeniom współbraci (Regula 71); Benedyktuważał je za najistotniejszą formę ascezy zakonnej. Mar 1922 (Chrystus wzorem zakonnika, Kr 1927); U.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - SZTUKA SAKRALNA

Twórczość artystyczna c. wyrosła na gruncie umiłowania nade wszystko piękna duchowego i mor., zgodnie z zasadami ściśle określonymi przez Bernarda z Clairvaux w przepisach obejmujących sprawy budowlane, architektoniczne i artyst. ; obowiązywała zasada jak największej prostoty w konstrukcji budynków...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Przejawem kultu F. i duchowościsalezjańskiej są również wspólnoty zak.:

1. M ę s k i e -

° misjonarze św. F., Missionnaires deSaint F . , zgrom, kleryckie na prawie p a p . , zał. 1838 w Annecyprzez ks. P.M. Mermiera w celu głoszenia misji par.; 1843otrzymało dekret pochwalny, a 1889 ostateczne...

ZAKONY REFORMATORSKIE

W XI wieku występuje znaczne zróżnicowanie życia zakonnego.