Zahamowanie

Czytaj Dalej

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania

Konieczna jest zatem redystrybucja składników odżywczych, ograniczenie dowozu ich do mięśni, a w konsekwencji zahamowanie rozwoju tkanki mięśniowej.

Leczenie dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania

Dzieci z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania wymagają większych dawek terapeutycznych hormonu wzrostu niż dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki.

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - ZAHAMOWANIE EKSPANSJI NIEMIECKIEJ KU WSCHODOWI

 

Zdobycie korony cesarskiej przez Ottona I zahamowało na dłuższy czas ekspansję Niemiec ku wschodowi. Nie oznaczało to jednak bynajmniej desinteressement w stosunku do tego, co się działo na wschód od granic Rzeszy. Przemiany tam zachodzące interesowały w wysokim stopniu Cesarstwo.

Trzeba bowiem...

Zahamowanie ruchowe

zahamowanie ruchowe; wyraża się zmniejszeniem liczby ruchów i może występować w różnym stopniu nasilenia — od niewielkiego spowolnienia motoryki, aż do -> osłupienia.

Zahamowanie zatokowe

Niemiarowość ta objawia się długimi prze-niemiarowość, której istotą jest dłuższa przerwa w wyzwalaniu pobudzeń zatokowych. Po przerwie trwającej zazwyczaj kilka sekund powraca miarowa czynność bodźcotwórcza węzła zatokowo-przedsionkowego.

Przedłużająca się przerwa w czynności serca może...

Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

Do tej grupy zalicza się metody utrwalania żywności polegające nazahamowaniu rozwoju drobnosustrojów przez obniżenie temperaturynp. składowanie chłodnicze i zamrażalnictwo, przez zwiększenie ciśnieniaosmotycznego np. zatężanie, słodzenie, solenie oraz przezzwiększenie aktywności jonów wodorowych np...