Zagrożenie

Czytaj Dalej

Mapa zagrożeń

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym MAPA ZAGROŻEŃ Pojęcie mapy zagrożeń jest dość nowe i jeszcze niewystarczająco powszechne wśród organizacji biznesowych. Stąd wiele różnych definicji. Niezależnie jednak od autora definicji i jego podejścia do tego tematu, jest ona pierwszym - bazowym dokumentem, określającym warunki brzegowe do dalszych działań w zakresie bezpieczeństwa. Mapa zagrożeń - rozumiana jest najczęściej jako wykaz zagrożeń ...

Zagrożenia rodziny XXI wieku

AUTOR: dr Ewa Przygońska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Koninie Zagrożenia rodziny XXI wieku Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych. Zmiany te mają tak pozytywny jak i negatywny charakter, a wynikają w dużej mierze ze zjawiska globalizacji. Procesy globalizacji zmieniają charakter codziennych ludzkich doświadczeń i przekształcają w pewnym ...

Zagrożenia myślenia

Zagrożenia myślenia Temat „zagrożenia myślenia” jest bardzo rozległym tematem. Ze względu na ograniczenie ilości tekstu, postaram się wypisać tylko najważniejsze punkty. Rozważając ten temat po pierwsze musimy zadać sobie pytanie o jakich zagrożeniach mówimy, ponieważ zagrożeniem myślenia może być często i samo myślenie - nie prowadzące do niczego, bezmyślne myśli przesuwają się po naszym umyśle nie pozwalając na logiczne i rozsądne myślenie. Z ...

Etyczne i pedagogiczne zagrożenia obecności technik informacyjnych w edukacji

Współczesny uczeń, student ma dostęp do coraz nowszych mediów i technik teleinformatycznych. Istnieje potrzeba stosowania w edukacji różnych strategii kształcenia oraz wykorzystania środków powodujących szybki przepływ informacji między podmiotami tego procesu oraz szybkie jej aktualizowanie. Celom edukacji służą media i mass media: prasa, radio, telewizja, komputer oraz Internet. Nowoczesne urządzenia przekazują nauczycielom, uczniom i studentom informacje poprzez słowa,

Stany zagrożenia życia u dzieci

Stanem zagrożenia życia nazywa się niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak: układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy), układ oddechowy i układ krążenia. Układy te mogą się znajdować w stanie zarówno nadmiernego pobudzenia, jak i porażenia ich czynności. Niewydolność powyższych układów...

Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i pokoju

Kluczowy wpływ na współczesne środowisko międzynarodowego bezpieczeństwa ma nowy charakter zagrożeń. Co prawda, zagrożenia te znane są ludzkości od wielu lat. Jednak kwestią zasadniczą jest ich wzajemne wzmacnianie się i nowy wymiar w dobie globalizacji. Postęp technologiczny to nie tylko większy komfort życia, możliwość szybkiego przemieszczenia się czy powszechny, w krajach rozwiniętych, dostęp do medycyny. Nowe technologie, procesy produkcyjne, a także nowe i ...

Rola kryzysu w rozwoju człowieka - szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona.

TEMAT: Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona. Plan pracy: 1.Pojęcie kryzysu i przedstawienie czym jest i na czym polega teoria Erika Eriksona. 2.Osiem faz kryzysu w rozwoju człowieka. 3.Zakończenie. Słowo „kryzys” wydaje się być jednym z najczęściej używanych w naszych czasach pojęć. Być może jest tak dlatego, że codzienność dostarcza wielu okazji do tego, by sądzić, że ...

Akwarium - Czy są jakieś zagrożenia?

Ryby akwariowe to jedne z "najbezpieczniejszych" stworzeń, jakie możemy trzymać w domu. Ich zakup nie wiąże się z ryzykiem np. zniszczenia mebli, niewielkie jest też zagrożenie alergenami. Oto potencjalne zagrożenia, jakie wynikają z posiadania w domu akwarium:

. zalanie mieszkania - w przypadku np...

Zagrożenia socjalne w Rzeczpospolitej Polskiej a prawo socjalne

I. Wprowadzenie – wyjaśnienie podstawowych pojęć Termin polityka społeczna dotyczy dwóch aspektów – teorii, czyli jednej z nauk społecznych funkcjonującej w ścisłej korelacji z wieloma innymi dziedzinami wiedzy, ale również praktyki, czyli celowej działalności państwa i innych organizacji w dzie-dzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokoje-nie potrzeb ...

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie. Zagrożenia związane z promieniotwórczością Promieniotwórczość, zwana także radioaktywnością, to zjawisko wytwarzania promieniowania jonizującego. Jest to właściwość niektórych pierwiastków polegająca na wysyłaniu przez nie energii w postaci promieniowania korpuskularnego (cząsteczki α i β) albo elektromagnetycznego (X i γ) podczas przemian zachodzących w jądrach atomów. Promieniotwórczość może być ...

Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa

„Dżuma” Alberta Camusa to parabola, w której wydarzenia i świat przedstawiony są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania prawd o ludzkiej egzystencji.

Przed przystąpieniem do charakterystyki bohaterów, zatrzymam się na interpretacji tytułu powieści. „Dżuma” ma kilka znaczeń:

dżuma...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Zagrożenia Bałtyku

Do potencjalnych zagrożeń Bałtyku należy zaliczyć wszystkie elektrownie jądrowe w zlewisku Morza Bałtyckiego. Szczególnie niebezpieczne są te, które mają reaktory typu czarnobylskiego.

Niestety, nie wszystkie zagrożenia radioaktywne w obrębie Bałtyku są dobrze znane. Wiadomo już, ze w Estonii, w...

Koralowce - Zagrożenie

Zmiany w warunkach naturalnych koralowców, na przykład szczególnie nasilone ataki huraganów, mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku raf koralowych. Ten delikatny ekosystem narażony jest też na wiele innych niebezpieczeństw, takich jak zdarzające się czasami gwałtowne zwiększenie populacji...

Teoria percepcji zagrożenia M. H. Appleya

 

Stres jako taki „stan organizmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integralność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę”. Istnieją gotowe (wrodzone) lub nabyte (nawykowe) zachowania zaradcze.

Dopiero, gdy tego typu zachowania zaradcze zawiodą...

Zagrożenia współczesnej rodziny.

Praca ta ma na celu ukazanie pewnych problemów, z którymi boryka się dzisiejsza rodzina. Wraz z początkiem rozwoju cywilizacji ludzkiej, rodzina ukształtowała się jako podstawowa jednostka organizacji społeczeństw. Dając swoim członkom na przestrzeni dziejów najlepsze warunki do życia i rozmnażania oraz wychowania potomstwa, stała się najwyższą wartością niemal dla każdego człowieka. Obecnie, w okresie niezwykle intensywnych przemian gospodarczo – ekonomicznych i ...

Co stanowi największe zagrożenia wobec życia ludzi w XXI wieku i jakie propozycje wobec tych zagrożeń ,,zgłasza’’ pedagogika serca , którą można uznać za teorię wychowania w miłości ?

Maria Łopatkowa znakomity pedagog , rzecznik , obrońca praw dziecka , zdaje sobie sprawę , że człowiek jest wielką tajemnicą . Na kartach swojej powieści ,, Pedagogika serca?? stara się odpowiedzieć na pytanie kim jest człowiek dla drugiego człowieka? Co zrobić aby stał się człowiekiem miłującym ? Człowiek otrzymał w darze od Boga rozum , którego nie potrafi wykorzystać . Dlatego wiek XXI jest pełen agresji , przemocy wobec dzieci . Dlatego dzieci choć mają rodziców ...

Zagrożenia wynikające z dostępu do internetu

Zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu. Myślę iż wszyscy doskonale zadają sobie sprawę, że komputer podłączony do internetu może być wykorzystywany jako zaawansowana multimedialna pomoc dydaktyczna. Bez wątpienia jest to doskonałe źródło informacji. Jest to ogromna baza danych zawierająca teksty, grafikę, dźwięk; niezliczona ilość stron edukacyjnych, encyklopedii, programów naukowych gwarantuje jasne i dokładne informacje. Niestety, Internet to nie same ...

Alarmy uprzedzajace o zagrożeniach

Alarm o klęskach żywiołowych(Syrena:ciągły3min,niepoprzedzony innym alarmemDzwony:szybkie uderzenia3min):

1.WłączyćTV/radio, czekiwać komunikatów o zasadach postępowania w obliczu zagrożeniu

2.Sprawdzić czy sąsiedzi słyszeli alarm&wiedzą jak się zachować.

3. w padku powodzi postępować zgodnie...

Wewnętrzne zagrożenia współczesnej demokracji

Demokracja jest powszechnie uważana za najlepszy dotychczasowy ustrój polityczny. Nie znaczy to jednak, że nie ma swoich krytyków i przeciwników. Demokracja mimo iż jest najdoskonalsza spośród znanych nam systemów, nie jest idealna i tak jak każdy system posiada swoje wady i zalety.

Przeciwnicy demokracji...