ZAGON

ZAGON — pas zoranej roli, składający siez większej lub mniejszej liczby dołożonych dosiebie skib; zagon w ą s k i — od 4 do 12 skib(szerokość zagona 1.2—3,6 m); zagon s z e r o ki— co najmniej 24 skiby.

ZAGON

Oddział jazdy (dawniej gł. czambuł, wataha Tatarów), zapuszczający się w głąb obcego kraju, aby go pustoszyć, zdobywać łupy i siać zamieszanie na nieprzyjacielskich tyłach; dawn. wycieczka, wypad, napad, rajd, najazd; pas zaoranego pola ograniczony bruzdami, składający się z kilku(nastu) skib;...

Zagon

1. pas zaoranej roli, składający się zwiększej lub mniejszej liczby dołożonych do siebie skib. Podział pola na z. ułatwia przeprowadzenie orki.

2. pas plantacji przygotowany do zbioru, np. buraka cukrowego.