Zagęszczenie

Czytaj Dalej

PLAMISTE ZAGĘSZCZENIE KOŚCI

Jest to rzadko występujące, dziedziczne Schorzenie kości, częstsze u płci męskiej, u-jawniające isię : już w dzieciństwie. Nie powoduje ono .żadnych dolegliwości ani objawów, bywa wykryte przypadkowo na rtg. Przeważnie stwierdza się w kościach dłu-| gich kończyn, a także kościach nadgarstka -l...