Zabytek

Zabytek

Czytaj Dalej

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Średniowieczne zabytki języka polskiego              Chronologicznie pierwszym zabytkiem jest  geograficzno-historyczny opis anonimowego autora, sporządzony w Bawarii i  dlatego skrótowo nazwany Geografem Bawarskim.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Zabytki i obiekty znajdujące się na zewnątrz budynku a. Stan zabytku Ogólny stan zabytku, jak na tak wiekowy kościół, moim staniem jest dobry.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego   Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Zabytkami o charakterze religijnym są również psałterze.

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Sredniowieczne pismiennictwo jak i zabytki literatury religijnej oraz swieckiej sa wyrazem rodzacej sie kultury slowa pisanego, ktore stalo sie istotnym elementem narodowej wspolnoty.

Najważniejsze zabytki i ciekawostki o Tarnowie

Tarnowska Bazylika Katedralna, najbardziej szacowny tarnowski zabytek, urzeka wyjątkową atmosferą i bogatym wyposażeniem. Najważniejszym działem zbiorów są zabytki sztuki cechowej - malarstwa i rzeźby gotyckiej z terenu Małopolski.

Słówka - zabytki

Sehenswürdigkeit, en- zabytek, Besichtigen-zwiedzać, die Romanische Kirche-romański kościół, Stadttor-brama miejska, das Museum-muzeum, die Philharmonie-filcharmonia, Altstadt-starowka, der Kölner dom-katedra, stattfinden-odbywać się, Bedeutend-znaczący, der zushauter-widz, Weltberühmte-sławne na cały świat, echt-prawdziwa, karnevalsumzug-pochód karnawałowy, fishmarkt- targ rybny, die Kölner altstadt wurde in den achtziger ...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Zabytkami o charakterze religijnym są również psałterze. Najcenniejszym zabytkiem polskiej poezji średniowiecznej jest "Bogurodzica", powstał między XII a XIV wiekiem.

Zabytki Indii

Bardzo zróżnicowana jest także kultura Indii - północ to liczne muzułmańskie zabytki, będące spuścizną Wielkich Mogołów, południe zaś to kraina będąca świadectwem istniejących tu niegdyś wielkich hinduistycznych królestw.

Zabytki o znaczeniu międzynarodowym

Wojciecha, stare kamieniczki mieszczańskie od gotyku po secesję oraz inne zabytki i muzea, zespół wzgórza Wawelskiego najbardziej reprezentatywny: katedra, wieża kościoła z dzwonami (Zygmunta), Pałac Królewski, arsenał za zbrojownię, kaplica Zygmuntowska, rotunda NMP, pałac biskupi, fortyfikacja, kościół NMP, ołtarz Wita Stwosza, Sukiennice, kościół św.

Zabytki Dolnego Śląska

/W kościele zachowały się renesansowe portale, gontowe pokrycie dachu zostało również zmienione na blaszane, zabytek w dniu dzisiejszym nadal spełnia funkcję służąc mieszkańcom wsi.

Grecja - Zabytki muzyczne

Zachowane zabytki nie mogą jednak zobrazować kultury muzycznej w starożytnej Grecji z kilku ważnych powodów: — niektóre utwory zachowały się tylko we fragmentach, — z reguły odczytywane są na podstawie źródeł pośrednich, — notacje greckie mają niewiele cech wspólnych ze współczesnym sposobem zapisywania dźwięków, — zabytki pochodzą z różnych czasów, które w dodatku można ...

„BOGURODZICA” - JĘZYK „BOGURODZICY” NA TLE ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

przebyt — pierwszy z tych wyrazów nie występuje w żadnym umym zabytku średniowiecznym, drugi z nich był wyrazem archaicznym już w XV wieku, utrzymywał się tylko w tekstach religijnych i zaniknął w wieku XVI.

Zabytki muzyki greckiej

A oto zachowane zabytki w porzadku chronologicznym: 1. W zabytkach sporo jest jeszcze zagadek, minio eobydwa rodzaje zapisów nutowych wokalny i instrumentalny - sa ju dobrze znane i zbadane.

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Biblia królowej Zofii; - trzeba jeszcze wspomnieć o pojawiających się nazwach geograficznych terenów polskich, pochodzące z IX wieku i występujących w tekstach łacińskich („Geograf Bawarski" który opisuje średniowieczną Europę; „Dagome index" które jest oddaniem Państwa Polskiego pod opiekę Kościoła; Kroniki Thietmara, które opisują wojny polsko-niemieckie); ważnym zabytkiem jest też pierwsze całe zdanie po polsku z ...

Zabytki Radomia

Kolejnym ważnym dla Radomia zabytkiem jest kościół farny św.

Rzym - zabytki

Koloseum jest najbardziej znanym zabytkiem Rzymu i dlatego stało się symbolem tego miasta.

Zabytki architektury

1.Baranów Sandomierski;-Zamek Leszczyńskich, Lubomirskich, Krasickich;renesansowy;-Ogród geometryczny.2.Biecz;-kościół Bożego Ciała koniec XV w z dzwonnicą obronną i basztą brzybramną,-fragment murów miejskich z barbakanem,-Gotycki szpital sw Ducha połowa XV w,-Plebania XVIIw,-Klasztor i Kośćiół Reformatorów 1645-63,-kamienice; Zbója Becza,Dom Barianów,Rokickich z basztą Radziecką,Kromerówka,-zabytkowe kapliczki,-Kolegiata,-Kościół św Anny,stelle,-Kamienica Barian ...

Zabytek archeologiczny

Zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencjii działalności człowieka, złożony z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy będący tym wytworem.

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

- 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski 8.