Zabrze

Mieści się w za­bytkowym gmachu dawnego starostwa zabrzańskiego z XIX w.