Ząbki

W ornamentyce:

1) denticuli, motyw w formiepasa utworzonego z prostopadłościennych ząbków,występujący w dolnej części gzymsu belkowańporządku doryckiego i korynckiego; do ornamentykinowoż. przejęty od renesansu i stosowany niekiedy takżepoza belkowaniem; wykonywany był w kamieniu,stiuku i drewnie...