Z biegiem czasu

Z biegiem czasu

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Pod naciskiem Karola XII – króla szwedzkiego doszło do zawarcia konfederacji warszawskiej, opierającej się na niewielkiej grupie magnatów i szlachty, głównie wielkopolskiej, która zgodnie z życzeniami króla szwedzkiego ogłosiła detronizację Augusta II i nową elekcje.

Czasy

Kto z Tobą tańczy? Jutro widzę się z moim lekarzem.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Do nieszczęść naszego stulecia należy dodać liczne rewolucje o przebiegu tak krwawym, że trudno porównywać je z wydarzeniami z przeszłości. Wynika to z przekonania o kryzysie wszelkich wartości- zarówno moralnych, etycznych, jak i religijnych - o nadchodzącym zmierzchu ...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie. Utwór Czesława Miłosza „Campo di Fiori” porusza problematykę wojenną, związa z zagładą ...

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’

Kiliańczyk- Zięba: „Jan Paweł II - Autobiografia”, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2005   II. Arturo Mari: „Do zobaczenia w raju”, Biblioteka Gazety Wyborczej, Poznań, ISBN: 83-922882-0-3 3.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji −  tolerancja religijna zanikała −  we Francji rozwijała się kultura −  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - ABSOLUTYZM

−  uważany za najlepszy ustrój państwowy −  król miał w nim nieograniczoną władzę −  sam nikomu i niczemu nie podlegał

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej −  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej −  dominacja szlachty i magnaterii −  upadek autorytetu władzy króla −  nastąpił oficjalny zakaz nabożeństw ...

CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe. Pierwsze symptomy baroku były w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Barok trwał przez cały wiek XVII. Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku. Barok trwał więc prawie dwa wieki.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

  prezentują poglądy typowe dla ówczesnej szlachty brak szerszych horyzontów myślowych, kpiny z cudzoziemskich obyczajów, brak tolerancji religijnej, negatywny stosunek do chłopów i mieszczan, wywyższanie się nad innymi narodami, konserwatyzm, zanik ducha rycerskiego, brak poczucia patriotyzmu, dbanie o własne ...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność −  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego

>

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji −  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała −  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty −  elementy państwa policyjnego, niewygodni i zbuntowani byli usuwani z tego świata −  chęć wzbogacenia się Sasów kosztem Polaków −  dwór był bardzo rozpolitykowany W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej (nagromadzenie ozdób tworzyło zwykły kicz). Nie było środowiska, które mogłoby zająć się mecenatem artystów.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu. Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania. Szlachta obdarowywana nowymi przywilejami traciła patriotyzm, stawała się zadufana w sobie.

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Chce on aby język polski był czysty i naturalny.

POEZJA CZASÓW NIEPOETYKICH

Uważano, że są one lepiej zrozumiałe i lepiej mogą służyć agitacji haseł pozytywistycznych.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Zaś przedstawiciele II połowy wieku XIX to młodzi kapitaliści, ziemianie czy przemysłowcy, którzy starali się utrzymać rozwój gospodarczy na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami.