Z Dnia na Dzień

Z Dnia na Dzień

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ZADUSZNY

Inny zaś człowiek imieniem Stefan przechodząc tamtędy pośliznął się i już połową ciała wypadł poza most- Wówczas jacyś straszni mężowie podnieśli się z rzeki i poczęli go ciągnąć w dół za biodra, inni zaś, bardzo piękni i biało ubrani, ciągnęli go w górę ...

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Służyło mu ono przez trzy tygodnie, ale potem znów wróciła choroba, a tym razem będąc, jak mu się zdawało, w ekstazie, zobacz człowieka siwego, o czcigodnym obliczu, odzianego w białą szatę wierzchnią, który stał przed nim i mówił jakby z oburzeniem: Toś ty ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Po pierwsze dlatego, że spotyka się z pochwałą u ludzi, ale z potępieniem przed sądem Bożym; po drugie dlatego, że nic usuwa zlej skłonności i jako taka jest bezskuteczna, tak jak bezskutecznym nazywamy lekarstwo, które nie usuwa choroby; po trzecie zaś dlatego, że pogarda świata zdobywa nam ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

A ponieważ w Mediolanie heretycy byli nie tylko silni liczebnie, ale posiadali też znaczne wpływy - świeckie, wykazywali wielką zręczność w zwodniczej wymowie i pełni byli diabelskiej modrości, papież znając dobrze wielkoduszność Piotra, której nie zatrważała liczba, zaciekłość i siła ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

Po kilku dniach przed zachodem słońca ujrzano w powietrzu w całej okolicy' wozy i konie, a oddziały żołnierzy mieszały się z chmurami i tworząc niespodziewanie szyki otaczały miasto.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Diabeł widząc, że jego pierwszy argument został obalony, wystąpił z drugim, wtedy jednak zjawiła się Sprawiedliwość i w ten sposób nań odpowiedziała: To prawda, że przez wiele lat miałeś go za sługę, ale rozum jego zawsze był temu przedwny, zawsze szemrał, że ...

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

A oto ukazała mu się święta Dziewica i rzekła do niego poważnie: O głupi i niewierny człowieku,, dlaczego opuszczasz mnie, twoją przyjaciółkę i oblubienicę, a inną kobietę przenosisz nade mnieł On zaś zdjęty żalem wrócił wprawdzie do swych towarzyszy i dia pozoru odbył całe ...

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Opowiadanie o odzyskaniu występuje również w dwu wersjach: pierwszej dłuższej i zupełnie bajecznej oraz drugiej, która w sposób dużo bardziej zbliżony do prawdy referuje przedstawienie tego faktu w wielu kronikach*, jak się wyraża autor- Jeśłi jest to własny dodatek Jakuba de Voragine, to ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Rozgniewani czarnoksiężnicy przywołali sztttką magiczną wiole wężów, apostołowie zaś, którzy przybyli na rozkaz króla, natychmiast zebrali je do swych płaszczy, po czym rzucili je na czarnoksiężników i rzekli: W imię Pańskie, nie umrzecie, lecz ...

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pierwsze w identycznej prawie formie, ale z większą ilością szczegółów [opuszczonych jak zwykłe przez autora Złotej legendy] przytacza pisarz cysterski Cezary z Heisterbach [pierwsza połowa XIII w.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

Gdy zaś przez 10 dni pozostawiono ją bez pożywienia, ukazał się jej Zbawca i podając jej chleb najbielszy rzekł: Przyjm ten pokarm z ręki mojej, ja jestem twoim Zbawicielem, którego ukochałaś całą mocą duszy.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

Urok tej legendy nie polega jednak oczywiście na egzotycznej zresz i barwnej w swej naiwności historii ze smokiem, ale przede wszystkim na opowieśd o ostatnich chwilach Marty, jest coś wzruszającego w tym, jak u kresu życia wraca ona myślami do tego momentu, kiedy gościła w swoim domu Chrystusa, i z wielką ufnością oczekuje, że jak ona wtedy Jego, tak On ...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

za przekroczenie linii obozu, za opuszczenie stanowiska pracy, za gwizdanie Międzynarodówki, za kradzież jedzenia drugiemu więźniowi, -przekroczenie linii obozu może być traktowane jako próba ucieczki, dlatego wartownik ma prawo w tym wypadku strzelać; post chce ...

„Wychowanie na co dzień” 1-2 nr 2005 rok.

Pozostaje jeszcze kontekst szkoły progresywistycznej gdzie problem rozumienia werbalnego to rozumienie zjawisk i przedmiotów a także ich nazwanie za pomocą odpowiednich słów, problem rozumienia związków to powiązanie hipotezy z przyczyną lub z uogólnieniem zaś ...

LEGENDA NA DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

I oto gdy cesarz go zobacz, całkiem zapomniał o gniewie, od razu powstał na jego powitanie i nie zdobył się na to, aby powiedzieć doń choćby jedno złe słowo, a przeciwnie, o ile nie widząc go był groźny i rozwścieczony, o tyle mając go przed sobą okazał się dlań nawet łaskawy- Odprawiwszy go jednak, od ...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Wymagałoby to zwiększenia środków bezpieczeństwa , szczególnie w zakładach wytwarzających paliwo z tlenków mieszanych (na razie w USA ich nie ma), gdzie materiał nadający się do budowy bomb jądrowych byłby narażony na kradzież.

LEGENDA NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Gdy wreszcie oderwał się od tego widoku i spojrzał w niebo, zobacz to samo widzenie co pierwej, lecz oto Jezus zlitowawszy się nad tymi ludźmi powstał z niebieskiego tronu, zstąpił aż do nich wraz z orszakiem aniołów, wyciągnął rękę i wyrwał ich z niebezpieczeństwa, po czym ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

Jakuba znajdowały się w Komposioli w Hiszpanii, gdzie były celem pielgrzymek ze wszystkich stron Europy, legenda nawiązywała do rzekomego pobytu apostoła w tym kraju i opowiadała szeroko o przeniesieniu tam jego dała bezpośrednio po śmierci poniesionej z rozkazu Heroda, a następnie o rozmaitych cudach i laskach ...

LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

Podążyli tedy z nim razem, a za nimi wielka rzesza z miasta, i Malchus pierwszy wszedł do swoich towarzyszy, a biskup wchodząc za nim znalazł między kamieniami pismo zapieczętowane dwiema srebrnymi pieczęciami i zwoławszy lud odczytał jc ku ogólnemu ...

LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

Skoro jednak wsiadła z nim na statek, posłyszano pienia anielskie, rozsze się cudowny zapach, a szatany wznieciły okropną burzę krzycząc: Biada nam, oto przechodzi pierwszy męczennik Szczepan i srogim dręczy nas ogniem!