Wznoszenie

Wznoszenie

Czytaj Dalej

Człowiek może albo staczać się na poziom cielesności, materialności, ku niebytowi albo wznosić się kolejno na poziomy

Duszy – uwalniając się od cielesności.

Umysłu – uwalniając się od psychiczności, emocjonalności.

Absolutu – uwalniając się od pojęciowości, dyskursywności

Poznanie zakłada przemianę bytową, posiada charakter mistyczno-ekstatyczny. Nie jest ono celem samym w sobie. Celem...