Wzniesienie

Czytaj Dalej

WALUTYNA GÓRA, wzniesienie na wsch. od Smoleńska

Gdzie 19 VIII 1812 doszło do krwawego starcia między cofającą się armią ros. a korpusami WA.

Aby osłonić odwrót spod Smoleńska, Rosjanie pozostawili na wsch. od W.G. silną, 40-tys. ariergardę pod rozkazami gen. Baggowuta. 19 VIII Ney i Davout zaatakowali przeciwnika od czoła, podczas gdy Murat ze...