Wyzwolenie

Czytaj Dalej

Teologia wyzwolenia

, kiedy kardynał JosephRatzinger opublikował Instrukcję o kilku aspektach teologii wyzwolenia (Libertatis nuntius),która miała na celu „zwrócenie uwagi duszpasterzy, teologów i wszystkich wiernych, naodstępstwa i zagrożenia z nimi związane, niebezpieczne dla wiary i dla życiachrześcijańskiego".

Teologia wyzwolenia

Skoro tą rzeczywistością jestucisk, trzeba uruchomić proces wyzwolenia, teologia zaś ma obowiązek uczynić wszystko dla jego poparcia,musi stać się teologią wyzwolenia.

BENEDYKT XVI - Teologia wyzwolenia

Jednakże rok później Kongregacja wraca do teologii wyzwolenia wraz z nowymdokumentem, Instrukcją o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. Natomiast ostatni rozdział traktuje o doktrynie społecznejKościoła w perspektywie praxis wyzwolenia.

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia).

Owa pedagogika wyzwolenia ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Do upowszechnienia pedagogiki wyzwolenia przyczynili się: Carl Rogers, Paulo Freire, Thoas Gordon.

Teologia wyzwolenia

“Troska o sprawy społeczne”) nawoływał do ogólnoświatowego procesu “rozwoju i wyzwolenia”, który sam siebie wyraża “w okazywaniu miłości i posługiwaniu bliźnim”, zwłaszcza najuboższym (nr 46).

Sposoby wyzwolenia niewolników

Oprócz powyższych, opartych na ius civile , wyzwolenia odbywać się mogły na prawie pretorskim. Wystarczało tu oświadczenie o wyzwoleniu w obecności świadków , bądź za pomocą listu.

Ustawowe ograniczenia wyzwoleń niewolników

Dwie pierwsze odnosiły się do ograniczeń w nadawaniu wyzwoleń testamentowych, trzecia dotyczyła osób wyzwolonych w sposób nieformalny – na prawie pretorskim.

WYZWOLENIE. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

WYZWOLENIE. podejmowało problematykę współczesności i szukało drogi wyzwolenia narodu, podobnie też czyniło poezję moralnie odpowiedzialną za świadomość narodu.

PARYŻ - wyzwolenie 1944 r.

W planach dowództwa wojsk alianckich, posuwających się z Normandii w głąb Francji, stoli­ca państwa miała pozostać na ubo­czu głównego kierunku walk, co powinno uchronić ją przed zni­szczeniem, a aliantów uwolnić od kłopotów związanych z zapewnie­niem żywności dla wielomiliono­wego...

Wyzwolenie Ameryki Łacińskiej

W jej krajach, zaliczanych na ogół do Trzeciego Świata, trwał proces wyzwalania się z nędzy materialnej,a często także z ekonomicznej i politycznej supremacji Stanów Zjednoczonych oraz z feudalnej strukturyspołeczeństwa i państwa. Niektórzy teologowie, uznając konieczność tego procesu, pragnęli go...