AUGSBURSKIE WYZNANIE WIARY

Konfesja augsburska, zbiór 28 artykułów wiary, określających podstawowe tezy luteranizmu i różnice między luteranizmem a katolicyzmem, ułożonych w języku łac. i nm. przez teologa Philippa Melanchtona, aprobowanych przez Lutra i wręczonych cesarzowi Karolowi V dla zatwierdzenia przez sejm augsburski 25 V...

Duchowieństwa wyznań reformowanych ubiór

Na co dzień powszechnie przyjęte okrycie świeckie;do nabożeństw przywdziewają długie, fałdziste, czarnetogi o szerokich rękawach; głowy przykrywająpłaskim, szerokim czarnym beretem.