Wyspy Kanaryjskie

Wyspy Kanaryjskie

Czytaj Dalej

Wyspy Kanaryjskie - Informacje ogólne

To pojedźcie na Wyspy Kanaryjskie. Symbolem Wysp Kanaryjskich są strelicje - kwiaty o żółtopomarańczowych płatkach. Od tych ptaków pochodzi przecież nazwa wysp.

ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na inwazję,aby odwrócić uwagę Amerykanówod głównego kierunku działania,czyli *Midway.

GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

*Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem ofensy­wy powinno być opanowanie Wysp Gilberta (później Wysp Marshalla i Karolińskich).

MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się ataku na linii wysp Jaluit--Mili, Amerykanie uderzyli na cen­tralny atol Kwajalein (Kuadżalejn), stanowiący główną bazę morską, lotniczą i zaopatrzeniową.

NIEDŹWIEDZIA WYSPA - bitwa 1943 r.

Bitwa eskorty konwoju „JW-51B" z okrętami niemieckimi, choć nie miała istotnego znaczenia dla roz­woju sytuacji w wojnie na morzu, doprowadziła do zmian w dowódz­twie *Kriegsmarine. 30 grudnia aliancki konwój (14 statków prze­wożących 2040 ciężarówek, 202 czołgi, 87 myśliwców, 43 bom­bowce, 20120 ton...

PALAU WYSPY - inwazja 1944 r.

Amerykanie wyzna­czyli do zdobycia wyspy 1 dywizję piechoty morskiej (dowódca gen. 45 rozpoczęły lądowanie na południowo-zachodnim brzegu Peleliu, poniosły wprawdzie cięż­kie straty, ale po dwudniowych walkach zdobyły lotnisko w połu­dniowej części wyspy.

Wyspy Japońskie

był wymagający wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, a także znacznego kapitału przemysł elektromaszynowy, wytwarzający obecnie prawie połowę wartości produkcji przemysłowej    rozwój przemyslu japosnkiego wspierany przez technopolie ( ośrodki skupiające placówki naukowo-badawcze i zakłady nowych technologii)    najwiekszy producent i eksporter samochodw    rowziniety przemysl wysokich technologii: optyczny,

PELOPONEZ - WYSPA KITHIRA

Samotną wyspę Kithira, na południe od Peloponezu, tradycyjnie zalicza się do Wysp Jońskich. Po wojnie mieszkańcy wyspy masowo emigrowali albo do Aten, albo do Australii, tak że zaczęto nawet nazywać Kithirę wyspą emigrantów.

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Delta Świny jest to kompleks wodno - błotnych wysp i wysepek oddzielonych kanałami o zmiennych kierunkach przepływu oraz różnych poziomach wody, okresowo zalewanych - zwłaszcza w czasie cofki (wlewania się spiętrzonych przez północne wiatry wód Bałtyku do Zalewu Szczecińskiego).

Wyspa Wolin - WARUNKI NATURALNE

Natomiast całą wschodnią część wyspy charakteryzuje łagodny, choć niejednolity morfologicznie obszar o wzniesieniach rzędu 10-20 m n. Od półwyspu Rów po jezioro Koprowo wzdłuż rzeki Dziwny rozciąga się nizinna płaszczyzna (Mierzeja Dziwny).

Wyspa Wolin - POŁOŻENIE

Są to: a) wschodnia część wyspy czyli pas o głębokości około 1 km wzdłuż rzeki; b) Wolin - Międzywodzie - Dziwnów ( 17 km); c) obszar nadmorski ( poza Wolińskim Parkiem Narodowym); d) teren Płocin - Sułomino - Karnocice ( 5 km); e) teren Lubin - Wicko - Wapnica ( około 3 km).

Wyspa Wolin - Szlaki turystyczne

Na wyspie Wolin i Pobrzeżu Szczecińskim jest łącznie 281 km oznakowanych szlaków. Na wyspę Wolin przedostajemy się promem w Karsiborze.

Wyspa Wolin - KOMUNIKACJA

Ruch tranzytowy, lokalny wewnętrzny oraz związany z rekreacją nadmorską to główne generatory ruchu samochodowego na sieci drogowej znajdującej się na terenie Gminy. A są to: droga krajowa nr A3, której długość w obszarze Gminy Wolin szacuje się na około 24,5 km, drogi wojewódzkie, długość około...

Wyspa Wolin - Zagrożenie czy rozwój

Groźnym paradoksem rozwoju wyspy jest możliwość utraty jej naturalnych walorów wskutek ich dużej atrakcyjności.

Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Wyspę Wolin (powierzchnia 265 km2) oplątują ujściowe ramiona Odry prowadzące wody Zalewu Szczecińskiego do Bałtyku - Dziwna i Świna.

Wyspa Wolin - Zasilanie meteoryczne

Cechą zasilania meteorycznego wyspy Wolin jest duża częstotliwość opadów z przewagą opadu drobnego i rozproszonego poziomego - średnia liczba dni z opadami wynosi 129,7 w roku.

Wyspa Wolin - Temperatura

Cechą klimatu wyspy są stosunkowo niskie temperatury lata oraz wyższe niż na pozostałym obszarze temperatury zimy.

Wyspa Wolin - Wiatry

Sytuacja aerograficzna południowego rejonu gminy Międzyzdroje sprawia, że najbardziej reprezentatywną dla tego terenu jest róża wiatrów Świnoujścia.

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży...

WYSPY JOŃSKIE

Snute mgiełką Adriatyku ich zielone, bujne kształty dziwią tych, którzy przywykli do surowych zarysów Wysp Egejskich. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do greckiego charakteru tych wysp.

WYSPY JOŃSKIE - KERKIRA

Odległe wyspy Kithira i Andikithira leżące przy Półwyspie Peloponeskim formalnie należą do Wysp Jońskich.