Wyspiański

Czytaj Dalej

„Wesele” Wieszcza Wyspiańskiego

Dzieje polskiej literatury nie notują drugiego przypadku kariery równie błyskawicznej: trzy lata po debiucie pisarz, dostrzegany wprawdzie, ale tylko obiecujący, przeistoczył się w narodowego wieszcza. Awans to nadzwyczajny. Jeszcze niedawno malarz przede wszystkim. Jeszcze niedawno jeden wśród wielu...

Stanisław Wyspiański

Autor Wesela, Nocy listopadowej, Wyzwolenia i wielu innych dramatów, znanych bywalcom polskich teatrów (a także sporej liczby sztuk mało grywanych), związany był ze sceną nie tylko ze względu na charakter swojej twórczości. Nie tylko projektował scenografię, malował portrety aktorów w ich scenicznych...

Stanisław Wyspiański - Informacje Ogólne

Był on twórcą niezwykłym.Był "wszystkim":malarzem,grafikiem,poetą, nade wszystko dramaturgiem.Był nowatorem,twórcą przestrzennego "teatru ogromnego".Kolebką jego talentu był Kraków,ale studiował też w Paryżu.Długo nieznany,zyskał sławę i popularność po triumfie "Wesela" w 1901r.A był artystą...

"Wesele" Wyspiańskiego jako synteza sztuk

Osobowość twórcza Wyspiańskiego nieraz nasuwała badaczom porównania do postaci z epoki renesansu, łączącym w sobie geniusz artystyczny i wielostronność zainteresowań, dzięki czemu zdołali w różnych uprawianych przez siebie dziedzinach wiedzy lub sztuki osiągnąć doskonałość. Rzeczywiście skala...

Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

"Wesele" S. Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym i narodowym. Utwór powstał w okresie Młodej Polski i wyrósł z bacznej oraz wnikliwej obserwacji życia ówczesnego społeczeństwa polskiego. Stanisław Wyspiański, autor dramatu, to postać wyjątkowa w naszej literaturze i sztuce: malarz, poeta, dramaturg...

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych "Weselu" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, powstanie styczniowe/, nasiliły się działania zaborców zmierzające do wynarodowienia Polaków...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Stanisław Wyspiański

Dwóch poetów należy wyróżnić w młodopolskim pokoleniu jako kontynuatorów tradycji romantycznej : Wyspiańskiego i Micińskiego. Tak jak romantycy nasi, obaj ci poeci - pozostając w zasięgu prądów ogólnoeuropejskich - zdobyli się na formację samodzielną, tworząc dramatyczne struktury odmienne i swojskie...

KLĄTWA. Tragedia, dramat S. Wyspiańskiego

KLĄTWA. Tragedia, dramat S. Wyspiańskiego (bez podziału na akty), powst. w czerwcu 1899, prwdr. w „Życiu" krak. 1899, wyd. w Krakowie t.r., wyd. 3 (skrócone przez autora) tamże 1904. „Rzecz dzieje się we wsi Gręboszowie pod Tarnowem" i została oparta częśc. na autentycznych, ale przetworzonych przez...

WYZWOLENIE. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

WYZWOLENIE. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1903 i 1906, wyst. w Krakowie 1903. Następny po Weselu, a ostatni w twórczości dram. Wyspiańskiego wielki rozrachunek ze współcz. Polską, który zrealizował Wyspiański, ujęty w nowatorską formę, jako „teatr w teatrze" z...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała się krakowska inteligencja z niewykształconymi...

LEGENDA, dramat S. Wyspiańskiego

LEGENDA, dramat S. Wyspiańskiego, w 2 aktach; w wersji wcześniejszej (tzw. L. I) zaczęty w Paryżu 1892, nie wyst., wyd. w Krakowie 1897. Utwór oparty na podaniu o Wandzie i Kraku, przekształconym przez powiązanie losów bohaterów z fantast. światem bóstw zamieszkujących Wisłę. Wprowadzając szereg...

SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego

SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. w Wilnie t.r. Nie ma podziału na akty, miejscem akcji jest wnętrze karczmy. Dramat jest osnuty na tle zdarzenia autentycznego, zbrodni dokonanej w pewnej wsi we wsch. Galicji, odnotowanej w prasie i zakończonej procesem...

„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.

Z buntu wobec zastanej konwencji literackiej i niezgody na rzeczywistość rodzą się genialne dzieła. Jednakże nawet takie utwory łamiące dotychczasowe schematy muszą nawiązywać do dalszej lub bliższej tradycji. Takimi dziełami są „Dziady A. Mickiewicza i „Wesele”...

STANISŁAW WYSPIAŃSKI - CHARAKTERYSTYKA

Stanisław Wyspiański reprezentuje dramat symboliczny. Debiut wiązał się z utworem „Warszawianka”. Był to tekst realistyczny bez elementów symbolicznych. Inne utwory to „Wesele”, „Wyzwolenie”. Dramaty ludowe o tematyce współczesnej to „Sędziowie”, „Klątwa”. Dramaty o temacie antycznym to „Achilles”...

Przedstawienie postaw ideowych zaprezentowanych w twórczośći Żeromskiego i Wyspiańskiego

STEFAN ŻEROMSKI:

Tomasz Judym

Nie miał prawdziwego ogniska domowego. Sierota bo rodzice zmarli. Wychowywany przez bogatą ciotkę. Tam nie zaznał szczęścia rodzinnego. Był służącym, chłopcem na posyłki, lekceważyli go wszyscy. Miał też szansę opieki. Środowisko z którego się wywodził odtrąciło...

NOC LISTOPADOWA. Sceny dramatyczne, dramat S. Wyspiańskiego

NOC LISTOPADOWA. Sceny dramatyczne, dramat S. Wyspiańskiego w 10 scenach, wyd. w Krakowie 1904, wyst. tamże 1908 (28 XI - w wigilię rocznicy wybuchu powstania listopadowego) w reż. L. Solskiego. N.l. jest ostatnim (po —> Warszawiance i Lelewelu) dramatem na temat powstania 1830-31. Geneza utworu sięga...

WESELE. Dramat w 3 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

WESELE. Dramat w 3 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyst. w teatrze krak. 16 III 1901, wyd. w Krakowie na przełomie kwietnia i maja t.r. Premiera była wydarzeniem nie tylko teatr., inaugurowała bowiem życie publ. utworu, należącego do najważniejszych w procesie kształtowania się zarówno...

Stanisław Wyspiański (1869 — 1907)

Urodził się i zmarł w Krakowie. Rozpoczęte w rodzinnym miąście studia malarskie kontynuował za granicą. W pierwszych latach po powrocie do Krakowa zajmował się głównie twórczością plastyczną. Tworzył projekty witraży i polichromii, np. w kościele Franciszkanów w Krakowie, malował portrety...

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Stanisław Wyspiański żył w latach 1869— 1907. Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Studiował malarstwo pod kierunkiem Jana Matejki, a jednocześnie historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie swej podróży (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy...