Z wody na ląd - Torfowiska wysokie i niskie

Te relikty są znamienne dla składu gatunkowego środkowoeuropejskich torfowisk wysokich. To również przyczyniło się to tego, że torfowiska wysokie stały się refugiami, gdy człowiek zaczął w wielkim stylu przekształcać krajobraz naturalny w „cywilizowany".

Niszczenie drobnoustrojów metodą wysokich ciśnień

Niszczące działanie HHP na drobnoustroje, podobnie jak chemicznych środków konserwujących, polega na zmianach morfologicznych komórki, uszkodzeniu mechanizmu genetycznego, wywołaniu niekorzystnych reakcji biochemicznych, zmian w błonie komórkowej i błonie otaczającej formę przetrwalnikującą Ogólnie to działanie destrukcyjne jest tym większe, im wyższe jest ciśnienie i im dłuższy czas trwania ciśnienia, chociaż są wyjątki od tej reguły,

Jak kształtuje swoje relacje z innymi ludźmi człowiek o wysokiej kulturze osobistej?

Cechy te są bardzo szanowane i poszukiwane przez inne osoby, więc człowiek o wysokiej kulturze osobistej, posiadając je łatwo nawiązuje pozytywne stosunki z ludźmi, jest lubiany i podziwiany nie tylko przez najbliższe grono, lecz również szanowanych dostojników i osobistości, ponieważ dobre obyczaje, maniery, właściwe zachowanie się w danej okoliczności, a także zróżnicowany język używany w rozmowach z różnymi osobami (oczywiście bez przekleństw i obraźliwych ...

Kupuj wysoko, sprzedawaj jeszcze wyżej

Wielu inwestorów stara się kupować wysoko i sprzedawać jeszcze wyżej w krótkim terminie, ale padają ofiarą zawirowań cenowych na rynku. Ceny mogą poruszać się przez pewien czas od niewyobrażalnie wysokich do absurdalnie niskich poziomów.

Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Wysokie ceny rekompensują nawet wysokie koszty produkcji i dystrybucji. Wysokość ceny zależy od kosztów produkcji i sprzedaży oraz od uwarunkowań rynku, a głównie od relacji popytu i podaży.

Inne przyczyny wysokiego wzrostu

Konstytucjonalnie wysoki wzrost (KWW) jest to wariant prawidłowego wzrastania i rozwoju. Przynajmniej jedno z rodziców lub oboje są wysocy.

Wrodzone wysokie ustawienie łopatki, choroba Sprengela

W obrazie rentgenowskim poza wysokim ustawieniem łopatki stwierdza się zmniej­szenie jej wymiaru podłużnego i zagięcie ką­ta górnego do przodu. Wrodzone wysokie usta- obojczyka, aby uniknąć po zabiegu uciśnię-wienie łopatki.

WYSOKI

Wysokie progi trudno dostępne dla mniej zamożnych a. Wysokoś mierzył, wysoko wisisz wg tradycji słowa Kazimierza Odnowiciela o powieszonym buntowniku Miecławie (Masławie, Mojsławie).

Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko

•    Sprzedawaj, kiedy sytuacja się zmieni i zyski osłabną w relacji do ceny (wysoka cena, niskie zyski).

Strategia wysokiej ceny

  Strategia wysokiej ceny polega na tym, że początkowo cena jest wysoka, a później jest ona obniżana.

Leopold Staff - Wysokie drzewa

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa! (Wysokie drzewa, 1932)

Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur operacyjnych, które z zasady nie ulegają zmianie ludzie pracujący w dowolnym miejscu systemu o wysokiej niezawodności wymagają doskonałego wykształcenia ...

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

We wszystkich 14 regionach świata średnie populacyjne stężenie cholesterolu we krwi jest zbyt wysokie i o 20-60% przekracza stężenie teoretyczne, wiązane z najniższym ryzykiem niekorzystnych skutków zdrowotnych w populacji, które jest ok-eślane na 3.

Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

Jest to spowodowane wysokim zautomatyzowaniem przemysłu i nowoczesnym zmechanizowanym rolnictwem.

Borówka wysoka (amerykańska)

Dziko rosnąca borówka amerykańska (czyli wysoka) tworzy potężne zarośla wysokość i szerokość nawet dwóch metrów. Sadzonki borówki wysokiej najlepiej posadzić wiosną lub jesienią.

Prawoślaz wysoki (malwa ogrodowa)

Jest to roślina zielna dwuletnia lub bylina o wysokich, sztywnych łodygach, liściach dłoniasto klapowanych, naprzemianległych. Stosując selekcję otrzymano również formy o wysokiej zawartości substancji czynnych, uprawiane na dużą skalę.

Nefrolepis wysoki

Nefrolepis wysoki dobrze rośnie w łazience lub kuchni, gdzie atmosfera jest bardziej wilgotna. Jeśli liście nie odżyją, zetnij je na wysokości 5 cm i uparcie zraszaj codziennie, aż zaczną wyrastać młode liście.

Nefrolepis wysoki "Verona"

Podobnie jak blisko spokrewniony nefrolepis wysoki 'Bostoniensis', odmiana 'Verona' nie znosi przeciągów. Aby roślina mogła się rozwijać, niezbędna jest wysoka wilgotność.

Dzieci urodzone z wysokim wskaź­nikiem ryzyka

Przebyte przez matkę w okresie pierwszych miesięcy ciąży ciężkie schorzenia infekcyjne, zatrucia, urazy mogą stać się przyczną uszkodze­nia płodu i wystąpienia wysokiego wskaźnika ryzyka, że dziecko będzie się rozwijać nieprawidłowo i wymagać stałej opieki lekarskiej i postępowa­nia rehabilitacyjnego.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że diagnostyka tej choroby uwzględnia ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.