Wypustki

Czytaj Dalej

Wypustki nerwowe.

Dendryty są przeważnie wypustkami krótkimi, wielokrotnie się rozgałęziającymi; w pobliżu komórki zawierają w swej neuroplazmie tigroid. Nosi on również nazwę wypustki osiowej dośrodkowej.

Wypustka osiowa - akson, neuryt

Długość wypustek osiowych komórek nerwowych waha się w granicach od kilku mikrometrów do około 1 metra. Druga cechą charakterystyczną aksonu jest jego stała średnica na całej długości wypustki.

Wypustki protoplazmatyczne - dendryty

W neuronach dwubiegunowych jedna z dwóch odchodzących od ciała komórki wypustek jest neurytem , a druga dendrytem. Występują one na ogół na całej długości wypustek protoplazmatycznych z wyjątkiem ich początkowego odcinka w bezpośrednim sąsiedztwie perykarionu.