Wyobrażenie

Czytaj Dalej

Wyobrażenia i spostrzeżenia: podobieństwa i różnice; podaj przykłady badań

 

Wyobraźnia – to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk itp., niewidzialnych dotąd; fantazja, imaginacja.

Wyobrażenie – wywołany w świadomości obraz...

Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-wyobrażenia

Temat: Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-WYOBRAŻENIA Wyobrażenia to obrazy przedmiotów i sytuacji wywołane w świadomości pod nieobecność bodźców zewnętrznych. Wyróżniamy dwa rodzaje wyobrażeń: v odtwórcze-które opierają się głównie na procesach pamięci, czyli pojawianie się w umyśle obrazów, przedmiotów lub zjawisk dawniej spostrzeganych; v wytwórcze-tworzenie nowych obrazów przedmiotów, zjawisk, sytuacji czy osób, które powstają na ...

Wizualizacja i rola wyobrażeń w sporcie

Spośród trzech głównych elementów przygotowania zawodnika do startu: fizycznego, technicznego i psychicznego, tylko ten ostatni tłumaczy w sposób statystycznie istotny zajęte miejsce w rankingu." [Krawczyński 1993] Wskazuje to na wagę przygotowania psychicznego w sporcie. Nie oznacza to jednak, że z...

WYOBRAŻENIE

 

WYOBRAŻENIE gr. ennoia, phantasia (u stoików: phantasia kataleptike = wyobraże­nie chwytne), phantasmós; łc. imago; nłc. phantasma; ang. image, representation; fr. image, representation; nm. Einbildung, Vorstellung

psych., t. pozn. -^ Przedstawienie (a) oglą­dowe (naoczne) czegoś. U brentanistów i w...

Jaki jest wpływ wyobrażeń na procesy psychiczne człowieka?

Wpływ na pamięć:

*Pozytywny wpływ na zapamiętywanie dzięki mechanizmowi podwójnego kodowania Paivio

*Informacje przechowywane w dwóch niezależnych kodach będą lepiej zapamiętane, ponieważ oba sposoby przechowywania mają się nawzajem uzupełniać

*Badania nad uczeniem się par wyrazów (eksperyment...

wyobrażenie

wyobrażenie - obraz umysłowy wytwarzany na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń, odzwierciedlający przedmioty, zdarzenia, sytuacje itp., które aktualnie nie działają na nasze zmysły; obrazowa reprezentacja umysłowa wcześniejszego doświadczenia percepcyjnego. Rozróżnia się wyobrażenia odtwórcze...

Co to są wyobrażenia i tradycyjne rozumienie wyobraźni

Wyobrażenia:

*Umysłowe obrazy rzeczywistości, które przypominają S, ale pojawiają się pod nieobecność danego obiektu

*Mogą być wydobywane z pamięci, lub też konstruowane z elementów zawartych w pamięci

Tradycyjne rozumienie wyobraźni:

*Wyobraźnia traktowana była jako zjawisko ściśle związane...

Omów dwa główne stanowiska w odniesieniu do tworzenia się wyobrażeń

Obrazowe:

* ma swoje korzenie już w filozofii starożytnej, u Platona i Demokryta

*Gł zwolennikami tego stanowiska są Shepard i Kosslyn

*Wyobrażenia tworzone są za pomocą pierwotnego kodu obrazowego (Kosslyn)

*Wedle I wersji st obrazowego wyobrażenia są reprezentacjami analogowymi i holistycznymi...

Rodzaje wyobrażeń

Zaprponowano dwa niezależne sposoby klasyfikowania wyobrażeń:

Podział oparty na kryterium introspekcyjnym:

- wyobrażenia odtwórcze - forma obrazów pamięciowych

- wyobrażenia twórcze

     * „składanki (pegaz, centaur, sfinks, syrena - nie mylić z samochodem)

     * „czyste” wyobrażenia twórcze -...

Wyobraźnia a wyobrażenia. Wyobraźnia to

Jest to zdolność do intencjonalnego generowania wyobrażeń.

Występuje prawdopodobnie tylko u ludzi, natomiast u zwierząt występują jedynie wyobrażenia.

Jest przykładem przetwarzania top-down, czyli od góry do dołu.

W przeciwieństwie do pamięci wzrokowej (wyobrażenia odtwórcze) może generować...

GŁÓWNE STANOWISKA OBRAZOWE I ABSTRAKCYJE W TWORZENIU WYOBRAŻEŃ

OBRAZOWE- Kosslym- wyobrażenia przypominają rzeczywiste obrazy, ale są mniej wyraziste. Obiekty mają wielkość, kształt. Wyobrażenia są tworzone za pomocą pierwotnego kodu obrazowego. Poszczególne obrazki tworzą całość -wyobrażenie. Wyróżniamy.  

2 Rodzaje reprezentacji: GŁĘBOKA(przechowywane w...

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość...

Reprezentacje poznawcze - wyobrażenia, pojęcia

 

POJĘCIA : najsilniej interpretacyjną pracę mózgu widać na poziomie pojęć - pojęcia to efekt czystej interpretacyjnej pracy mózgu , pojęcia są abstrakcyjne , ludzie myślą abstrakcyjnie dla wygody.

Pojęcie zawiera wszystkie cechy istotne , nie zawiera tego , co nieistotne . Pojęcia mogą być:

1. o...

Efekty wyobrażeń wzrokowych

Możemy usprawnić pamiętanie materiału werbalnego przez konstruowanie obrazów wzrokowych, tego, co ma być zapamiętane. Wyobrażenia wzrokowe mogą być dziwaczne (np. pies jadący na rowerze) lub bardziej typowe (pies goniący dziecko jadące na rowerze), obraz może zawierać przedmioty wchodzące w...

WPŁYW WYOBRAŻEŃ NA PROCESY PSYCH. CZŁOWIEKA

1.na pamięć(jeżeli kodujemy inf. werbalne i niewerbalne, to tracąc jedną z nich mamy drugą)

2.na proces rozw. problemów(wyobrażenia uruchamiają proces twórczy, są narzędziami myślenia)

3.na stany emocjonalne(używane podczas relaksacji)

4.na efektywność pracy(wizualizacja sukcesu)

Wyobrażenia u zwierząt

Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Epikura i masz wygłosić mowę na temat życia szczęśliwego

Szczęście polega na doznawaniu przyjemności. Nie chodzi jednak tu o ciągłą przyjemność. Mój mistrz twierdzi, bowiem, że do szczęścia wystarczy nam brak cierpienia, które jest największym nieszczęściem. Gdy człowieka nie spotyka ani nic dobrego ani nic złego, jest stanem optymalnym i właśnie najprzyjemniejszym. Życie bez cierpień i nadmiaru przyjemności jest życiem szczęśliwym. Samo, życie jest przyjemne stanowi największą wartość. Czcze, więc życie twierdząc ...

WYOBRAŻENIE

Przeżycie psychiczne, ogląd przedmiotu istniejącego poza jednostką bezżadnego bodźca z zewnątrz pochodzącego od tego przedmiotu. Wyobrażeniejest jednym z podstawowych pojęć i zjawisk zachodzących u człowieka wprocesach psychoenergetycznych.