Wyniosłość

Czytaj Dalej

Wyniosłość kłębu

Czyli kciuka a zarazem przestrzeń powięziową tworzą mięśnie. Najbardziej powierzchownie leży mięsień odwodziciel kciuka krótki, następnie mięsień zginacz kciuka krótki, obejmujący swymi dwiema głowami ścięgno mięśnia zginacza długiego, mięsień przeciwstawiacz kciuka i mięsień przywodziciel...

Wyniosłość kłębiku

Czyli palca małego i przestrzeń powięziowa tworzą mięśnie – odwodziciel palca małego, zginacz palca małego i przeciwstawiacz palca małego.

Poza tymi mięśniami tkance podskórnej występują gałęzie skórne dłoniowe nerwu łokciowego i mięsień dłoniowy krótki. Pod rozcięgnem dłoniowym widoczna...

Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości przyśrodkowej

Mięsień odwodziciel palucha rozpoczyna się na stronie przyś®odkowej guza piętowego guzowatości kości łódkowatej, kończy na podstawie bliższej paliczka palucha. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Zgina paluch i odwodzi od II palca.

Mięsień zginacz krótki palucha rozpoczyna się na...

Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości pośredniej

Mięsień zginacz krótki palców rozpoczyna się na powierzchni dolnej guza piętowego i rozcięgnie podeszwowym. Kończy się na środkowym paliczku palców II-V. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Wzmacnia podłużne sklepienie stopy, zgina palce II-V.

Mięsień czworoboczny podeszwy rozpoczyna...

Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości bocznej

Mięsień odwodziciel palca małego rozpoczyna się na wyrostku bocznym guza piętowego, a kończy na guzowatości V kości śródstopia. Unerwia go nerw podeszwowy boczny. Wzmacnia sklepienie podłużne stopy, odwodzi palec mały.

Mięsień zginacz krótki palca małego przyczepia się do V kości...