GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Wymowa hellenistyczna Wydawałoby się, że wobec utraty niepodległości również wymowa, nie znajdując zastosowania w życiu politycznym, powinna zupełnie zaniknąć.

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Analiza powyższych zaburzeń mowy pozwala stwierdzić, iż o wadach mówi się, gdy wymowa odbiega od normy fonetycznej przyjętej w danym języku.

O WYMOWIE I POEZJI, rozprawa teoret.lit. F.N. Golańskiego

O WYMOWIE I POEZJI, rozprawa teoret.

„KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

Słowacki dokonuje tutaj rozrachunku z powstaniem listopadowym. W III akcie krytykuje sfery rządzące. Prezes - Julian Ursyn Niemcewicz boi się działania, hamuje zapał sprzysiężonych. Argumenty:

1. królobójstwo jest wbrew polskiej tradycji

2. obawa przed reakcją innych władców i konsekwencjami

3...

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści

"Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła się w Oranie, albo w innym mieście lub jeszcze może się zdarzyć, "bo bakcyl dżumy nigdy nie umiera". Ponieważ...

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...