WYMIAN

WYMIAN — belka poprzeczna związana z dwiemabelkami stropowymi, służąca do oparciatrzeciej belki stropowej; wymian stosuje sięnajczęściej wtedy, gdy belka stropowa musi byćkrótsza, np.