Wyłącznik

Wyłącznik

Czytaj Dalej

Wyłącznik nadmiarowy

Wyłącznik nadmiarowy - rodzaj samoczynnego wyłącznika prądu elektrycznego, wyzwalanego w wyniku działania dowolnego detektora reagującego na zmianę wielkości fizycznych, takich jak: prąd, napięcie, temperatura, ciśnienie. Mechanizm zamka sprawia, że wyłącznik nadmiarowy pozostaje w stanie...

Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy - podstawowy element bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych zasilanych prądem elektrycznym.

Automatyczne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego ogranicza lub nie dopuszcza do porażenia człowieka prądem elektrycznym przepływającym przez jego ciało -...