Wykluczenie

Czytaj Dalej

Wykluczenie społeczne

Definicja Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej jednostki.

Formy zjawiska wykluczenia społecznego na podstawie ubóstwa

Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. Grupą najbardziej tracąca są pracownicy o niskich kwalifikacjach i wykluczani z rynku pracy a następnie – rolnicy.