MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

Henryk, nie zatrzymując się, odrzucił prośby o powrót do kraju i ustanowienie przed oficjalnym wyjazdem rządów zastępczych.