Wydział

Czytaj Dalej

Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

Omówiliśmy postacie i poglądy pierwszych mistrzów Uniwersytetu Paryskiego:Wilhelma z Auxerre, Filipa Kanclerza, Wilhelma z Owernii. Przypatrzmy się t e razzaczątkom czystej, nie związanej z teologią filozofii, która kwitnie na wydzialeartium. Już w pierwszej połowie XIII w. wydział sztuk jest ogniskiem...

Wydział rybacki

Podstawowe przedmiotyzawodowe: gospodarka stawowa, jeziorowai rzeczna, morskie zasoby surowcowe, chorobyryb, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, statkioraz sprzęt rybacki, technika połowów i zarysprzetwórstwa rybnego. Studenci tego wydziałumogą specjalizować się w zakresie: hodowli ryb,gospodarki rybnej...

Wydział weterynaryjny

Podstawoweprzedmioty zawodowe: hodowla zwierząt, higienazwierząt, choroby wewnętrzne, chirurgia, epizoetiologia,parazytologia, położnictwo, patologiarozrodu, anatomia patologiczna, farmakologiai higiena produktów spożywczych. Studenci tegowydziału mogą specjalizować się w zakresie:lecznictwa zwierząt...

Wydział zootechniczny

Podstawoweprzedmioty zawodowe są takie same jak na wydzialerolnym, z tą różnicą, że zagadnienia z zakresuhodowli zwierząt przerabiane są szarzeji gruntowniej. Absolwenci uzyskują tytuł magistrainżyniera zootechnika; mogą pracować na stanowiskachkierowniczych w uspołecznionychgospodarstwach rolnych o...