Wydanie

Czytaj Dalej

Co to jest świadectwo pracy. Obowiązek jego wydania

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.

SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa -> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji

Cofnięcie i odmowa wydania paszportu

Ponadto organ wydający paszport może odmówić jego wydania: Jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie wykonała obowiązku ustawowego, a zachodzi uzasadniona obawa, że wyjazd za granicę osoby uniemożliwi wykonanie tego obowiązku, a obowiązek znajduje potwierdzenie w orzeczeniu sądu lub decyzji, Osoba została skazana prawomocnym wyrokiem, Na czas nie dłuższy niż I2m-cy, gdy uzyskano informację,że osoba w czasie pobytu za granicą ...

Bezpodstawne wzbogacenie - ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA

-zwrot powinien być w naturze (ewentualnie przez surogaty, gdy ten go zbył) -obowiązek wydania korzyści wygasa, jeżeli wzbogacony zużyłją lub utracił w taki sposób ze nie jest już wzbogacony 2.

Postępowanie w sprawie wydania dowodu osobistego

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, to dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w Mieście Stołecznym Warszawa. Ewidencję wydanych dowodów jak i utraconych prowadzi organ gminy

WYDA

Wyda obejmowała ogółpoglądów nt.