WYCIEKI Z UCHA

U dziecka wyciek z ucha dość szybko staje się wyciekiem cuchnącym, u dorosłego — wyciek cuchnący świadczy o niebezpiecznej infekcji, prawdopodobnie związanej ze współistniejącym perlakiem.

Wyciek wody podziemnej

Samoczynny, naturalny, niewielki i nieskoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu lub do wyrobiska górniczego.