Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i wychowawców w procesie wychowania.

świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji (wychowawca, rodzic, środowisko lokalne), 2.

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.

Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.

Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie...

WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Zadania wychowawców - personalistów

1) pomaganie wychowankom, by zrozumieli sens ludzkiej sfery emocjonalnej, uświadomienie im że przeżywanie emocji nie jest przejawem niedojrzałości czy słabości danego człowieka, lecz cennym źródłem informacji na temat własnej sytuacji życiowej. Z tego względu błędem jest dzielenie emocji na...

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz. 2

27.Praca magisterska stanowi jedną z form sprawozdania z badań. 28.Prezentacji stosowanych w badaniu metod technik i narzędzi badawczych dokonuje autor w rozdziale metodologicznym sprawozdaniu z badań. 29.Cytowany tekst powinien być umieszczony wewnątrz cudzysłowu lub napisany innym krojem czcionki a ponadto w przypisie należy podąć źródło z jakiego został on zaczerpnięty. 30.Badacz zobowiązany jest poinformować o tym iż swoich badaniach korzystał z pomocy innych ...

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.3

98.Obserwacja jako metoda badań w odróżnieniu od obserwacji w rozumieniu potocznym winna mieć określony cel i być zaplanowana. 99.Samoobserwacja to obserwacja w której podmiot i przedmiot obserwacji stanowi ta sama osoba. 100.Obserwacja w której podmiot obserwacji i przedmiot obserwacji to dwie różne osoby to obserwacja zewnętrzna. 101,Obserwacja w której badacz występuje wyłącznie w roli obserwatora to obserwacja bierna. 102.Obserwacja grupowa ze względu na podmiot ...

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.4

146.Gwiazda socjometryczna to osoba która otrzymała najwięcej pozytywnych wyborów. 147.W socjometrii osoba izolowana to osoba która nie otrzymała żadnego pozytywnego ani negatywnego wyboru. 148.W socjometrii osoba odrzucona to osoba która nie otrzymała żadnego pozytywnego wyboru. 149.Termin ,,test’’ bywa stosowany do oznaczenia jednej z technik badawczych lub narzędzia badawczego. 150.Konstruując test pedagogiczny należy zadbać by był on trafny i rzetelny . 151.W ...

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.1

1.Przedmiotem badań metodologii praktycznej jest działalność ludzi ukierunkowana na pozyskiwanie i poszerzanie odpowiednio uzasadnionej wiedzy o rzeczywistości lub określonym jej fragmencie. 2.Działalność naukowa to celowa i zorganizowana działalność ludzi ukierunkowana na pozyskiwanie i poszerzanie odpowiednio uzasadnionej i uporządkowanej wiedzy. 3.Ogólnie sformułowanym celem badań podstawowych jest rozwój wiedzy naukowej jako takiej. 4.W badaniach jakościowych na ...

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.3

53.Hipoteza to próbna odpowiedz na pytanie stanowiące problem ,będąca jednocześnie przypuszczalnym jego rozwiązaniem. 54.Hipotezę może stanowić tylko zdanie oznajmujące. 55.Hipotezą może być tylko odpowiedz właściwa na pytanie stanowiące problem badawczy. 56.Odpowiedzią właściwą na dane pytanie może być zarówno odpowiedz prawdziwa jak i fałszywa. 57.Warunek niesprzeczności zewnętrznej to wymóg by nie stanowiło jej zdanie sprzeczne z jakimkolwiek składnikiem ...

Telewizja jako jeden z wychowawców naszych czasów.Negatywny wpływ nadmiernego oglądania telewizji.

Jedną z wielu słabości człowieka, jakiej doświadcza w ciągu życia jest uleganie pragnieniom. Dążenie do zaspokajania pragnień może człowiekowi łatwo zaszkodzić, co świadczy też o niemożności rezygnowania z wielu przyjemności. Jednym z pragnień towarzyszących człowiekowi, na co dzień jest chęć odprężenia i zrelaksowania się. Niewątpliwie telewizja zaspokaja owo pragnienie, jednak nadużywanie oglądania telewizji w miarę upływu czasu może przyczynić się do ...