„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w...

Pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny koreańskiej

-w sierpniu 1945r. Korea okupowana dotąd przez Japonię została w części północnej wyzwolona przez wojska radzieckie, a w części południowej przez amerykańskie. Linia ustalona 2 września 1945r. przebiegała wzdłuż 38 równoleżnika. Zgodnie z uchwałami moskiewskimi z grudnia 1945r. w krótkim czasie...

Wybuch Drugiej Wojny Światowej

W myśl zawartych w 1939 roku układów, w razie wojny z Anglią i Francją miały podjąć ograniczone działania zbrojne 3 dni po ogłoszeniu moblizacji, a w ciągu 15 dni rozpocząć ofensywę na Niemcy. Jednak mało kto w Polsce zdawał sobie sprawę, że Francuzi nie chcą \"umierać za Gdańsk\", a brytyjczycy nie są w stanie udzielić wydatnej pomocy (poza lotniczą). W bierność sojuszników Polski fuhrer. Na zachodnich granicach Rzeszy rozmieścili jedynie 33 dywizje piechoty.

Wybuch

Zespół zjawisk towarzyszących bardzo szybkiemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z wyzwoleniem dużej ilości energii [Nep]; reakcja przebiegająca ze zmienną prędkością, nieprzekraczającą 1000 m/s.

WYBUCH REFORMACJI

Był to jednak blask zewnętrzny, pod którym ukrywałysię cienie samego humanizmu, a przede wszystkim wewnętrzna słabość Kościoła, narastająca od dawnawskutek trzech zasadniczych przyczyn: braku w nim powszechnej reformy, niekorzystnej sytuacji politycznejcesarstwa przy końcu średniowiecza, obolałych stosunków ekonomicznych i społecznych rycerstwa,mieszczaństwa i chłopstwa, zwłaszcza w Niemczech, w których też wybuchła reformacja i najpierwdokonał ...