WUJEK JAKUB

WUJEK JAKUB, ur. Utorował drogę pisarskiemu artyzmowi Skargi, który za życia zaćmił Wujka potęgą krasomówczego talentu, ale go nie przewyższał jako pisarz.

Wujek (owad)

Wygląd: małe lub średniej wielkości muchówki, brunatno ubarwione. Bardzo trudne doi oznaczenia. Najwyraźniejszą cechą rodzajową jest głębokie, zatokowate wycięcie wewnętrznego skraju oczu. Wujkowate charakteryzują j się długim ryjkiem, służącym do wysysania zdobyczy i cienkimi, owłosionymi...

WUJEK Jakub

1541-97, Polski pisarz religijny, jezuita, rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu, Wilnie i Koloszwarze, autor wielu pism polemiczno-apologetycznych i dogmatyczno-ascetycznych, przekładu prozą Psałterza Dawidowego (1594), a przede wszystkim przekładu Biblii (zob.).