Wszyscy święci

Czytaj Dalej

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Przy stworzeniu, Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do swego Królestwa. Zmiana dokonała się w całości stworzenia, ale nie we wszystkich ludziach pojedyńczo wziętych.

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus pamięta i kocha całą ludzkość, wszystkich ludzi.

Włożenie rąk i ordynacja - Potrójne ustopniowanie sakramentu święceń

Przede wszystkim jednak przez wyraźne rozróżnienie urzędu nauczania i urzędu kapłańskiego zostaje przysłonięte całkowicie Pawłowy opis apostolskiego urzędu przepowiadania.

Sakrament święceń

Sakrament wyciskający na przyjmującym szczególne znamię i nadający mu możliwość uczestniczenia w kapłańskim posługiwaniu Chrystusa przez nauczanie, rządzenie i przewodniczenie w sprawowaniu obrzędów liturgicznych na stanowisku biskupa, kapłana lub diakona.

W każdym z tych wypadków w obrzędzie...

"Wszyscy żyjemy na tym świecie..."

Nie mogąc polegać na doświadczeniu, uczę się świata i ludzi po¬przez książki, umożliwiające mi nie tylko oderwanie się od rzeczywistości, ale i czerpanie z nich bez końca wiedzy o człowieku i życiu we wszystkich tego życia przejawach.

Diagnoza poziomu uzależnienia na podstawie filmu pt. "Wszyscy jesteśmy Chrystusami"

I Diagnoza: 1) dane pacjenta Adam Miałczyński, 33 lata, rozwodnik, jest kulturoznawcą, wykłada na uczelni. 2) pytania o rodzinę T: Czy ma pan dzieci? Jeśli tak, to proszę powiedzieć w jakim wieku są, co robią? P: Mam jednego syna, Sylwestra. Chłopak jest przed maturą, ma problemy z zaliczeniem przedmiotów, boi się, że nie zostanie dopuszczony do egzaminu dojrzałości. Obiecałem pomóc synowi zaliczyć wszystkie przedmioty: ?Rozegramy to jak w tenisie. Nie myśl o ...

Wybór i święcenia

Do stanu duchownego powoływano przez wybór całego Kościoła lokalnego, lecz udział w nim świeckichchrześcijan miał różne formy. Ze względu na dużą liczbę wiernych, często mniejszy ich krąg, wybitniejsichrześcijanie, razem z klerem uzgadniali kandydata, zwłaszcza na biskupa, a ogół ludzi...