Wszechświat

Wszechświat

Czytaj Dalej

Jak powstał wszechświat?

Powstało wiele teorii na temat powstania Wszechświata oraz sposobu ewoluowania do obecnej postaci. Według przyjętej powszechnie teorii Wielkiego Wybuchu Wszechświat naro­dził się 15 miliardów lat temu na skutek potęż­nej eksplozji. To niezwykłe wydarzenie dało początek nie tylko materii, ale i...

Czym jest Wszechświat?

Wszechświat to wszystko, co istnieje - materia, przestrzeń, energia i czas. Znajdują się w nim gwiazdy, planety i inne obiekty kosmiczne. Wszechświat jest ogromny, tak wielki, że nie sposób objąć go umysłem. Jego widzialna przez nas część rozciąga się na odległość 1,6 kwadrylionów (milionów...

Wszechświat Pitagorasa

Nowy etap w badaniu Wszechświata zapoczątkowali Grecy, którzy przejęli schedę naukową po astronomach Babilonu i Egiptu. Początkowo i u nich astronomia miała wyłącznie praktyczny charakter - pomagała w orientacji na morzu oraz w rozkładzie prac rolniczych. Pierwszy własny pogląd na budowę świata...

Poezja filozoficzna - Wszechświat kalekujący

Zainteresowania filozoficzne poety wpływają na artystyczny kształt jego tekstów. Wieleosobliwości kunsztu autora Topielca zrozumiemy lepiej, gdy będziemy pamiętali o filozofii.To, co wydaje się jedynie naturalną skłonnością Leśmianowej wyobraźni, okazuje się prze-myślanym w najdrobniejszych...