Fazy (stadiów) rozwoju - autonomia a wstyd i niepewność (zwątpienie) (2 i 3 r. ż.., faza analna)

nadmierne zawstydzanie dziecka doprowadzi jedynie do tego, że przestanie ono odczuwać wstyd albo usiłując rozwiązać ten problem w inny sposób stanie się skryte, przebiegłe, fałszywe.