Współczulny

Czytaj Dalej

Organizacja i czynność układu współczulnego

Układ współczulny składa się z części przedzwojowej i pozazwojowej. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych położone są w istocie szarej pośredniej segmentów C8-L3 rdzenia kręgowego, gdzie tworzą tzw. róg boczny. Aksony tych neuronów opuszczają rdzeń kręgowy korzeniami brzusznymi i, tworząc...

WSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY, sympatyczny układ nerwowy

Część autonomicznego układu nerwowego. Współczulny układ nerwowy działa antagonistycznie do przywspół-czulnego (parasympatycznego).

Układ współczulny składa się z ośrodków nerwowych znajdujących się w istocie szarej rdzenia kręgowego (odcinek piersiowy i lędźwiowy) oraz włókien nerwowych i...

Nerwy współczulne wątroby

Nerwy współczulne pochodzą ze splotu trzewnego. Oplatają one tętnicę wątrobną właściwą tworząc splot wątrobny i kierując się wraz z tętnicą przez więzadło wątrobno-dwunastnicze oraz wnękę wstępują do wątroby.

Splot trzewny zawiera również gałązki n. błędnego (przeważnie prawego)...

Rdzeń nadnerczy i układ nerwowy współczulny

Układ nerwowy adrenergiczny wydziela na zakończeniach noradrenaliną, rdzeń nadnerczy zaś wydziela adrenalinę (80%), noradrenalinę (20%) i niewielkie ilości dopaminy. Ponadto, wydzielanie przez rdzeń nadnerczy regulowane jest przez układ nerwowy współczulny (cholinergiczny). Można więc przyjąć, że...

Zwój współczulny (anatomiczny)

● otoczone torebką łącznotkankową

● zrąb zwoju stanowi tkanka łączna wiotka, podtrzymująca komórki zwojowe

● komórki zwojowe mają wyraźne pęcherzykowe jądra i w znacznej ilości ciałka Nissla – są komórkami gwiaździstymi, wielobiegunowymi, mają liczne denryty i jeden akson; otoczone są...

Blokada lędźwiowych zwojów współczulnych

 Chory leży na boku lub na brzuchu; położenie pod brzuch twardej poduszki zmniejsza lor-dozę lędźwiową i ułatwia wykonanie zabiegu. Należy oznaczyć wyrostek kolczysty kręgu LIV (który znajduje się na poziomie grzebieni biodrowych), a następnie oznaczyć dwa powyżej leżące wyrostki kolczyste Ln, i...

Leki hamujqce aktywność układu współczulnego

W działaniu hipotensyjnym leków blokujących beta-receptory adrenergiczne uczestniczą różne mechanizmy, przy czym poszczególne leki wykazują różnice co do dominującego mechanizmu obniżenia ciśnienia i stopnia wpływu na regulację krążenia. Leki te zmniejszają pojemność minutową przez depresyjny...