Wrona siwa

Wrona siwa

Czytaj Dalej

WRONA SIWA

WRONA SIWA (Carom corone cornlx) —ptak z rodziny krukowatych (Coroidae)\ upicrzenepopielate z czarną głową, p.

„ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI I WRONY”

Zlatują się wrony. Kruki i wrony to symbol zaborców.

Jakie powiązania z Grottgerem i Konopnicką odnajdujesz w opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony..."?

Temat ten podjął w opowiadaniu "Rozdziobią nas kruki, wrony. Ten sam instynkt sprowadza na pole walki narodowowyzwoleńczej kruki, wrony i .

Czapla siwa

Czaple siwe żyją samotnie, gdy nie mają ryb w dostatecznej ilości, lub w gromadzie w czasie lęgów; jest to dla nich korzystne, ponieważ zniechęca niektórych wrogów do zaatakowania licznej kolonii.

Wrony

W Polsce żyje wrona siwa, która ma czarną głowę, ogon i skrzydła, a na resz­cie ciała upierzenie szare, czarnowrony natomiast przylatują do nas sporadycznie.

Wierzba siwa

Uwagi ogólne: Na kamieńcach i żwirowiskach potoków i górskich odcinków rzek w Alpach i Karpatach wierzba siwa tworzy razem z wierzbami purpurową i wawrzynkową oraz z wrześnią pobrzeżną i trzcinnikiem szuwarowym, charakterystyczny zespół Myricario-Salicetum incanae jako pionierskie zbiorowisko zaroślowe.

Skalniczek siwy

 

Wygląd: Pojedyncze rośliny do 6 cm wysokie, suche szarozielone, wilgotne żółtozielone. tworzą rozległe luźne darnie; łodyżki proste, brzeż-ne nieco pokładające się; liście suche przylegające, podwinięte, wilgotne odgięte w bok i ku tyłowi, z jajowatej nasady wąskolancetowate, bezbarwny szczyt...

Szczotlicha siwa

Szczotlicha siwa jest charakterystycznym gatunkiem wydmy szarej, którą gęsto porasta, przyczyniając się do jej wyglądu swą odbijającą promienie słoneczne barwą ochronną.

SIWA

(eufemizm; sanskr., 'błogosławiony; łaskawy') Jeden z trójcy głównych bogów hinduizmu, obok Wisznu i Brahmy, bóg, który niszczy, a potem odradza świat, gł. bóg ascetów, który działa cuda dzięki medytacji i pokucie, bóg fal liczny, bóg sztuk pięknych i tańca, często wyobrażany z czterema ramionami i...

Czapla siwa (Ardea cinerea)

Czapla siwa występuje w Europie, Azji i Afryce.

Śmierć powstańca - Rozdziobią nas kruki, wrony...

Chłopi właśnie — nie tylko oni zresztą, o czym będzie jeszcze mowa — objawiają ową nieświadomość duchową, niedojrzałość ideową, nakazującą im chwytać niedobitych powstańców, przyjmować za to od zaborcy medale, a także — jak w tekście Rozdziobią nas kruki, wrony.

Szarysz siwy

Nasius thymi (Wolf), rodzina Lygaeidae — zwińcowate. Długość ciała 4—4,5 mm. Występuje pospolicie w Europie. Spotykany jest na suchych glebach piaszczystych, gdzie przebywa pod pędami niskich roślin. Owady dorosłe występują od czerwca do września.

Czapla siwa

Ardea cinerea L., rodzina Ardeidae — czaple. Jest ptakiem wysokim (91 cm), z długimi, powyżej pięt nieopierzonymi nogami, długą szyją i stosunkowo długim klinowatym dziobem. Upierzenie ma jasnoszare, natomiast na głowie, szyi i spodzie ciała białe. Końce skrzydeł, podłużny prążek na gardzieli i...

Wrona

Wrona żyje w chłodnej i umiarkowanej strefie Europy, Azji, Ameryki Północnej i w Egipcie.

Pliszka siwa

Pliszka siwa żyje w Europie, Azji i Afryce północno-zachodniej.