Wrony

W Polsce żyje wrona siwa, która ma czarną głowę, ogon i skrzydła, a na resz­cie ciała upierzenie szare, czarnowrony natomiast przylatują do nas sporadycznie. W okolicach, gdzie hoduje się owce, wrony stadami napadają na świeżo urodzone jagnięta, żywią się resztkami po­zostawionymi przez ludzi.

„ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI I WRONY”

Zlatują się wrony. Kruki i wrony to symbol zaborców.

Jakie powiązania z Grottgerem i Konopnicką odnajdujesz w opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony..."?

Temat ten podjął w opowiadaniu "Rozdziobią nas kruki, wrony. Ten sam instynkt sprowadza na pole walki narodowowyzwoleńczej kruki, wrony i .

Śmierć powstańca - Rozdziobią nas kruki, wrony...

Chłopi właśnie — nie tylko oni zresztą, o czym będzie jeszcze mowa — objawiają ową nieświadomość duchową, niedojrzałość ideową, nakazującą im chwytać niedobitych powstańców, przyjmować za to od zaborcy medale, a także — jak w tekście Rozdziobią nas kruki, wrony.

WRONA SIWA

WRONA SIWA (Carom corone cornlx) —ptak z rodziny krukowatych (Coroidae)\ upicrzenepopielate z czarną głową, p.

Wrona

Wrona żyje w chłodnej i umiarkowanej strefie Europy, Azji, Ameryki Północnej i w Egipcie.