Wrogowie

Wrogowie

Czytaj Dalej

WRÓG

Wrogiem rodzaju ludzkiego, fr.

Wrogowie Kościoła

1884) ostrzegał przed wrogami Kościoła. We Francji, gdzie głośna była sprawa Żyda Dreyfusa, ale także w Austrii przyjmowano dość często, żeżydostwo, obok masonerii, jest głównym wrogiem Kościoła.

Ptaki – sprzymierzeńcy, czy wrogowie człowieka?

„Ptaki – sprzymierzeńcy, czy wrogowie człowieka?