Wrażenie

Czytaj Dalej

Zarządzanie wrażeniami. Image. Reputacja.

Temat: Zarządzanie wrażeniami. Image. Reputacja. Na dzisiejszych oraz przyszłych zajęciach postaramy się przybliżyć wam takie pojęcia jak zarządzanie wrażeniami, image czy reputacja. Nawet jeżeli nie zdajecie sobie z tego sprawy odgrywają one bardzo dużą rolę w zawieranych przez nas kontaktach towarzyskich jak i zawodowych. Już na pierwszym spotkaniu nawet kilkuminutowym między dwojgiem ludzi, wyrabiamy sobie zdanie na temat osoby z którą się spotkaliśmy. Na co ...

WRAŻENIE

 

WRAŻENIE gr. typosis, aisthesis; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung

psych., t. pozn. Elementarny fakt psychi­czny wywołany przez pobudzenie które­goś z organów zmysłowych danego pod­miotu. Wrażeniami są np. barwy, dźwięki, smaki, zapachy. Dawniej wrażenia nazy­wano —> czuciami...

Wrażenia słuchowe

W ocenie sensorycznej żywności stosunkowo w niewielkim stopniu jest wykorzystywany zmysł słuchu, chociaż w niektórych szczególnych przypadkach może on odgrywać znaczną rolę. Jako przykład można tu wymienić ocenę niektórych cech składających się głównie na strukturę i konsystencję produktu, jak...

Wrażenia smakowe

W potocznym znaczeniu smak w ocenie organoleptycznej oznacza całość wrażeń doustnych, natomiast w naukowym - wyłącznie wrażenia odbierane tylko za pomocą smaku. Receptory smaku znajdują się na środkowej powierzchni kubków smakowych zlokalizowanych na brodawkach smakowych na języku. Z każdej komórki...

Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

Są to wrażenia bardzo różnorodne odbierane za pomocą mechanoreceptorów rozmieszczonych na powierzchni ciała i w nieco głębszych warstwach skóry, w ścięgnach i mięśniach.

Do receptorów znajdujących się na powierzchni (czyli somestetycznych) zalicza się ciałka Meissnera i koszyczkowe receptory...

Esej na temat wrażeń z rozprawy sądowej

Wybierając się do sądu bylem lekko poddenerwowany a zarazem podekscytowany tym faktem. Była to moja pierwsza wizyta w sadzie a co za tym idzie nie wiedziałem czego mogę się spodziewać. Do tej pory sąd znalem tylko i wyłącznie z filmów czy programów telewizyjnych gdzie wszystko zawsze wyglądało idealnie i nienagannie. Gdy stanąłem przed budynkiem krakowskiego sadu wiedziałem ze na pewno nie będzie to wyglądało tak pięknie. Wchodząc do budynku moje poczucie niepokoju ...

Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych.

Psychologia społeczna. Temat: Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych. Literatura: 1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”. 1. Efekt częstości kontaktów – zjawisko polegające na tym, że im częściej widzimy i kontaktujemy się z drugą osobą, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie ona naszym przyjacielem. Ujawnia się ono na każdym, nawet najniższym poziomie i w zachowaniu ludzi w każdym ...

Co to jest wrażenie? Opisz go

 

Wrażenia – proste procesy psychiczne (poznawcze), powstające pod wpływem działania elementarnych bodźców na receptory jednego rodzaju i polegające na odzwierciedleniu pojedynczych cech bodźca.

NA PRZEŁĘCZY. Wrażenia i obrazy z Tatr, utwór S. Witkiewicza

NA PRZEŁĘCZY. Wrażenia i obrazy z Tatr, utwór S. Witkiewicza, prwdr. 1889-90 w „Tygodniku Ilustr.", wyd. os. w Warszawie 1891, z drzeworytami wg rysunków autora. Relację z wycieczki górskiej połączył Witkiewicz z opisami krajobrazu tatrzańskiego oraz refleksją nad życiem, charakterem i mową górali...

DO BRONI, LUDY! POWSTAŃMY WRAZ

Popularna pieśń powstańców 1848 r., zwana też Marszem Mierosławskiego, napisana przez Ludwika Mierosławskiego.

Do broni, ludy! powstańmy wraz

I bratnią sobie podajmy dłoń!

Zetrzeć tyranów już nadszedł czas,

Wieńcem wolności ozdóbmy skroń. 1-4.

HEJ, BRACIA, WRAZ! NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY

Początek popularnej Pieśni strzelców (1863) Władysława Ludwika Anczyca.

Hej, bracia, wraz! nad nami orzeł biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

Niech lotem kul kieruje Zbawca-Bóg [...]

Hej trąb, hej trąb,

Strzelecka trąbko, w dal!

A...

Foliogramy wraz z opisem schematów kinematycznych obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie).

Tokarka uchwytowa TZC 32N ze sterowaniem numerycznym kształtowym jest to tokarka krajowej produkcji, której łoże wraz z suportem krzyżowym jest nachylone do poziomu pod kątem 45 ?. Sześciopozycyjna głowica nożowa umożliwia zamocowanie narzędzi służących do obróbki powierzchni zewnętrznych i otworów. Zmiana położenia głowicy narzędziowej oraz jej zaciskanie odbywają się hydraulicznie, podobnie jak zacisk uchwytu tokarskiego. W napędzie ruchu głównego zastosowano ...

Wrażenia węchowe

Człowiek przeciętnie wrażliwy jest w stanie rozróżnić kilkanaście tysięcy zapachów. Najmniejsze wyczuwalne w powietrzu stężenie substancji zapachowej, nazywane progiem wrażliwości zapachowej albo progiem rozpoznawania zapachu, jest bardzo różne dla różnych substancji. Zwykle wartość tego stężenia...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Położenie

Sudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Ciągną się od Gór Łużyckich na zachodzie do Bramy Morawskiej na wschodzie (ok. 300 km). Od północy linia uskoku brzeżnego oddziela Sudety od Przedgórza Sudeckiego...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Podział

Sudety dzielimy na następujące regiony:

- Sudety Zachodnie (w ich skład wchodzą następujące pasma: Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Kotlina Jeleniogórska),

- Sudety Środkowe (Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Historia powstania Sudetów

Sudety po raz pierwszy zostały wypiętrzone we wczesnym paleozoiku podczas fałdowania kaledońskiego. Kolejne fałdowanie, które wpłynęło na ukształtowanie Sudetów, orogeneza hercyńska, miało miejsce w późnym paleozoiku. Później przez około 200 milionów lat Sudety były niszczone przez czynniki...

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

Sudety Zachodnie:

Budowa geologiczna Sudetów Zachodnich jest bardzo charakterystyczna, środkową część tworzy wielki batolit granitowy, związany z fałdowaniem hercyńskim, otoczony metamorficznymi seriami skalnymi. Trwające dziesiątki milionów lat procesy denudacyjne doprowadziły do zrównania starych...

Opisz czynności myślenia wraz z jej typami

 

Myślenie – jest czynnością celową. W zależności od osiągniętego wyniku rozróżniamy dwa typy myślenia:

Myślenie produktywne – polega na tworzeniu informacji zupełnie nowych dla człowieka, wzbogacając go o zupełnie nowe treści (np. wynalazek). Takie myślenie może być twórcze i...

Analiza zakładu pogrzebowego wraz z innowacją - biznes plan.

SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy. 1. Opis sektorów 1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe 1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem 1.3 Produkty znajdujące się w ofercie 2. Zasoby techniczne firmy. 3. Zapotrzebowanie. 4. Przebieg organizacji procesu usługowego. 5. Organizacja pracy- struktura organizacyjna. 6. Kontrolna procesu produkcyjnego. III. Plan działalności marketingowej. 1. Cele marketingowe. 2. Analiza otoczenia bliższego ...

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1) Geneza nauki administracji ? ewolucja administracji Lorenz von Stein: - łączył opis rzeczywistej administracji z rozważaniami natury politycznej czy ekonomicznej, - badał jak administracja funkcjonuje, a jak powinno się to odbywać, - nauka administracji ma przedstawiać to, co jest wspólne dla wszystkich działów administracji oraz poszczególne działy administracji rzeczywistej, J. Jastrow: - wyróżnił pojęcie wiedza administracyjna: * nauka ...