DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności)

Szczególnym przypadkiem zdania fałszjrwego, pojawiającym się w nie­których dowodach nie wprost, jest zdanie wewnętrznie sprzeczne, nazywane też ab­surdem, o postaci: Z i nie-Z. -^ Dowodzenie nie wprost. —> Dowodzenie nie wprost.

OSTRÓWEK, przyczółek mostowy na prawym brzegu Wisły na wprost Góry Kalwarii

Broniony w 1809 przez 1,6 tys. żoł. austr. pod komendą płk. Czerwenki. Austriacy wybudowali tu most przez Wisłę, którym zamierzali przerzucić na prawy brzeg poważne siły. Przyczółek został zdobyty w nocy z 2 na 3 V 1809 przez grupę gen. Sokol-nickiego (głównie 6 pp. płk. Juliana Sierawskie-go)...