Wotum zaufania

Czytaj Dalej

Tryb udzielania Radzie Ministrów wotum zaufania

Wotum zaufania oznacza uchwałę parlamentu wyrażającą poparcie lub zaufanie do polityki lub działania rządu. Udzielanie przez Sejm wotum zaufania występuje w procesie wyłaniania rząd.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia środków zaufania pojawiła się w latach pięćdziesiątych.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

W tym dokumencie przyjęto wspólny katalog zasad i reguł postępowania , oraz środków budowy zaufania oraz niektórych aspektów bezpieczeństwa i rozbrojenia Sprecyzowano 5 punktów - środków budowy zaufania: 1.

Zaufanie społeczne jako warunek funkcjonowania prawa

Samo zaufanie jest nowo powstającą własnością systemu społecznego w takim samym stopniu jak cechą osobistą. Jednostki są w stanie zaufać (a nie jest to tylko naiwność) dzięki normom społecznym i sieciom powiązań, w famach których mieszczą się ich działania.

Najczęściej wotum nieufności zgłaszane jest przez (zgłaszane jest w sytuacji)

Decyzja zawsze zachodzi w Parlamencie, zarówno jak chodzi o wotum zaufania i wotum nieufności.

Ograniczenia zgłaszania wotum nieufności

c) musi upłynąć pewien czas między zgłoszeniem wniosku o wotum nieufności a głosowaniem – w Polsce jest to 7 dni.

Fazy (stadiów) rozwoju - zaufanie a nieufność (I rok życia, wg Freuda faza oralno - sensoryczna)

Ważne jest to aby niemowlę miało do czynienia z godnymi zaufania, macierzyńskimi rodzicami, którzy są wrażliwi na jego potrzeby i dostarczają mu przynoszących zadowolenie doświadczeń .

Kultura zaufania

Problematyka zaufania, tradycyjnie traktowana jako domena teologii, etyki, filozofii człowieka czy psychologii społecznej, wchodzi pod koniec dwudziestego wieku w krąg zainteresowań socjologii.

Teorie i teoretycy zaufania

W 1988 roku Diego Gambetta publikuje analizy zjawiska zaufania z perspektywy wielu dyscyplin, a w pięć lat później ogłasza monografię o funkcjonowaniu zaufania w mafii sycylijskiej.

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Szansa przegranej, doznania zawodu naszego zaufania, rośnie więc w miarę stawiania partnerom coraz mocniejszych wymagań wzdłuż tej swoistej „skali zaufania" - od efektywnościowych, poprzez aksjologiczne do opiekuńczych.

Zasadność zaufania lub nieufności

Wyrażane przez nas zaufanie jest wtedy refleksem kwalifikacji adresatów do obdarzania ich zaufaniem, ich wiarygodności (a dokładniej naszej subiektywnej oceny, czy adresaci godni są zaufania, czy są wiarygodni).

Strukturalne źródła kultury zaufania

Zauważono na przykład, jak wielkie znaczenie dla uogólnionego zaufania ma prostota systemu podatkowego.

Podmiotowe czynniki kultury zaufania

Brak zasobów tego rodzaju oznacza natomiast, że ryzyko związane z udzielaniem innym zaufania zwiększa się niepomiernie. Zawiedzenie zaufania może tu oznaczać życiową katastrofę i stąd silniejsza, niejako obronna, skłonność do uogólnionej nieufności.

Funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności

Taki niezasłużony kredyt zaufania zostanie najprawdopodobniej cynicznie wykorzystany przeciwko temu, kto oszustowi zaufa (firma zniknie, a brylant okaże się szkiełkiem). Zaufanie lub nieufność nie są wtedy epistemologicznie ugruntowane, lecz co najwyżej genealogicznie ukształtowane.

Kultura zaufania - Przesłanie dla praktyki

Tylko wtedy pojawia się szansa wytworzenia „impulsu zaufania" jako trwałego rysu osobowościowego. Słowem, kultura zaufania ma tym większe szansę, im społeczeństwo staje się zasobniejsze, a ludzie uczciwsi.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa wysokiego zaufania

Wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a nieufności i niewiarygodności ulegają redukcji.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności – kurczą.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ SPOŁECZNY

, jako: „takie cechy organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy, powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa”. Zaufanie, wg niego, „jest podstawowym składnikiem kapitału społ.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Kapitał ufności

Łatwiej zaufanie stracić niż je zyskać!

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ŁAŃCUCH ZAUFANIA

Przechodniość nieufności: wyborcy ufają politykowi A, który nie darzy zaufaniem polityka B. Zatem wyborcy uznają, że jeśli A nie ufa B, to polityk B nie jest wart ich zaufania.