WOJSKO POLSKIE 1939-45

i protokołu wykonawczego z 21 września tego roku władze Francji oddały do dyspozycji Wojska Polskiego obóz ćwiczebny w Coetquidan, który stał się centrum formowania polskich oddziałów (in­ne obozy w Parthenay, Angers, St.

Żydzi w wojsku polskim

Wnikliwe zapoznanie się z książką Benjamina Meirtchaka, a właściwie z bardzo suchym wykazem zawierającym 8 tysięcy nazwisk, której autor nadał tytuł "Żydzi - żołnierze Wojsk Polskich polegli na frontach II wojny światowej", może nam dostarczyć wiele materiału do refleksji i przemyśleń.

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Na początku V 1945 Ludowe Wojsko Polskie liczyło ok.

Wojsko Polskie a Stan Wojenny

Polska Doktryna Wojenna Każda doktryna wojenna w odniesieniu do zamierzeń militarnych winna ustalić: Charakter i sposób prowadzenia działań wojennych Główne założenia strategiczne Plany organizacyjne i szkolenia wojsk w czasie pokoju Z kolei podstawowe zadania pozamilitarne to : Opracowanie aktów prawnych umożliwiających przygotowanie kraju do wojny i kierowania nim w toku wojny.

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

W końcu 1944 Wojsko Polskie liczyło 286 tysięcy żołnierzy. Komenda Główna AK miały nadzieje uzyskać z biegiem czasu kontrolę nad wojskiem.

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Wojskowe formacje polskie w W. Z formacji wojskowych ewakuowanych z ZSRR i jednostek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie powstała Armia Polska na Wchodzie.

PERCY Pierre-Franęois (28 X 1754 - 18 II 1825), franc. chirurg wojsk.

Domagał się usprawnienia wojsk, służby medycznej i zapewnienia przyzwoitej opieki rannym. chirurgów wojsk.

WOJSKO POLSKIE KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Traktat z Tylży przewidywał, że wojsko Ks. Niemniej jednak wojsko formowane na Litwie dało dalszych 20 tys.

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

Uczestnik I wojny światowej i wojny domowej, po ukończeniu Akademii Wojskowej im. Uważany był za najlepsze­go dowódcę wojsk pancernych.

LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

służyli rezerwiści, mający już za sobą służbę wojsk.

SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

Livet z paryskiej Szkoły Politechnicznej, a architekturę cywilną i wojsk, znany rysownik Piotr Aigner.

Wojsko polskie na Wschodzie

Na zjeździe wojskowych Polaków, który odbył się w początkach czerwca 1917 r. w Piotrogrodzie, wybrano najwyższy organ zwierzchni formacji polskich - Naczelny Polski Komitet Wojskowy.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - UPOWSZECHNIENIE WOJSK ZACIĘŻNYCH

 

Realizacja ambitnych zamierzeń Henryka II wymagała częstego uciekania się do argumentu siły. Otóż dotychczasowy system rekrutacji armii, oparty przede wszystkim na kontyngentach zbrojnych dostarczanych przez wasali z racji ciążących na nich obowiązków lennych, był wysoce niedogodny.

Uzyskiwane tą...

CECHA, znak wojsk

Wybity na metalowych częściach uzbrojenia lub oporządzenia. Czasem pierwotna cecha była przebita nową, jeśli broń została porzucona na pobojowisku albo utracona po kapitulacji i trafiała do rąk żołnierzy innej armii.

NOSZOWI, sanitariusze wojsk.

Których zadaniem było transportowanie rannych na tyły do ambulansów. W 1808 Percy, chcąc zmniejszyć śmiertelność wśród rannych, utworzył własnym kosztem bat. sanitariuszy ambulansowych. W 1809 Napoleon polecił, aby takie bat. powstały w całej WA, ale zrealizowano to tylko częściowo.

Po...

ORDER IZABELI KATOLICKIEJ (Orden de Isabel Católica), hiszp. odznaczenie wojsk.

Ustanowione w 1815 przez Ferdynanda VII, nadawane za zasługi w obronie kolonii hiszp. podczas wojen napoleońskich. Od 1847 nagradzano nim także inne czyny bojowe. Zniesiony 1936 przez rząd republikański, przywrócony 1938 przez gen. Franco.

ORDER VIRTUTI MILITARI, najwyższe poi. odznaczenie wojsk.

: Order Krzyża Wojskowego, który miał dzielić się na pięć klas: I - Krzyż Wielki z gwiazdą, II - Krzyż Komandorski, III - Krzyż Kawalerski, IV - Medal Złoty, V - Medal Srebrny. -Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego oraz zasady przyznawania poszczególnych klas.

POCZDAM, rezydencja królów prus. na płd. od Berlina, a także wielki ośrodek wojsk.

3 XI 1805 w podziemiach kościoła garnizonowego, nad trumną Fryderyka Wielkiego, doszło do zawarcia tajnego sojuszu między prus. parą królewską, Fryderykiem Wilhelmem III i Luizą, a ros. carem Aleksandrem I. Prusy zobowiązały się przystąpić do trzeciej koalicji.

Podjęły wprawdzie zbrojenia i...